Sterke årsresultater for Troens Bevis

Men mulighetene er enda større,  sier misjonsleder Rune Edvardsen.


Misjonsresultatene for 2019 er klare: 126.722 mennesker kom til tro i løpet av året som gikk.

Misjonsleder Rune Edvardsen mener at mulighetene er mye større.

-Det er store resultater med enda større ringvirkninger som vi ikke kan skrive om, siden mye av dette skjer i lukkede land.
Men tallene kunne være enda høyere. De siste årene har vi nemlig måtte kutte antall kampanjer. Normalt har jeg fire årlige kampanjer, men de siste par årene har jeg måttet redusere til en årlig kampanje pga. innsparinger. Med full maskin og uten at angrepsrekken hadde blitt redusert hadde tallene for 2019 vært betydelig høyere.

Historisk gjennombrudd i Goa

Administrativ leder for Troens Bevis,  Glenn Tønnessen, har nå summert tallene for Troens  Bevis’ misjonsarbeid for året som gikk.

Årsresultatene fra Troens Bevis sine misjonfelt i 2019.

 

Kampanjer: Etter fem kampanjer ved Hans Martin Skagestad i Afrika, samt en kampanje ved Rune Edvardsen i Asia, så er det registret over 6000 frelsesresponser. Disse blir fulgt opp av de innfødte evangelistene og mange menigheter er startet opp på grunnlag av de nye troende.

Introkurset: «Det Nye Liv» har i året som gikk hatt mer enn 150.000 nye elever. Over 50.000 av disse har tatt imot Jesus etter å ha gjennomgått kurset.

Innfødte evangelister: De nærmere 1200 innfødte evangelistene som støttes gjennom Troens Bevis har plantet 1671 menigheter og sett over 70.000 komme til tro i 2019.

-Nesten halvparten av disse nye troende kommer fra en nasjon i Asia, forteller Glenn Tønnessen.

– Følgene feltleder melder nesten ukentlig om hemmelige massedåpsmøter og mengder av nye troende.  Jeg har mottatt følgende meldinger fra denne feltlederen, som av sikkerhetsmessige grunner ønsker å være anonym :

«Ved Guds nåde er vårt arbeid et av de mest hurtigvoksende i unådde og fjerne områder i Sørøst-Asia. Vi takker Gud for dette. Omvendelsesprosenten er høy og en stor mengde nye troende blir disippelgjort. Vi ser at såkornene som vi planter multipliseres. Gud beveger seg på en enorm måte. Vi ber og stoler på at vi skal sende ut flere og flere evangelister i vår nasjon. Det er en åpen dør nå og vi vet ikke når den stenges.»

Det foregår en global innhøstning. Selv om det ikke er like tydelig i vår del av verden så vitner både tallene og rapportene fra andre deler av verden om at utrolig mange mennesker søker sannheten. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved (Ap.gj.4:12).

Til sammen har altså 126.722 mennesker kommet til tro gjennom Troens Bevis’ misjonsarbeid i 2019. Gjennomsnittlig har evangelistene startet opp 32 nye kirker hver uke!

-Oppdraget med å nå verdens befolkning med evangeliet er viktigere enn noen gang og mulighetene er enda større. Takk til alle dere som er med på dette. Vi er klar for å trappe opp arbeidet ytterligere, understreker Rune Edvardsen.

Støtt arbeidet som går ut fra Troens Bevis med en gave 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter