Aksepterer vi synd?

«Husk at synderen er Guds favoritt. Han døde ikke for rettferdige. De finnes ikke», skriver Rune Edvardsen.  Les hans betraktning til ettertanke.

 

Synder du noen gang? Kan du leve med det? Kan du selv tilgi din synd eller viske den ut? Heldigvis aksepterer du at du er frelst selv om du synder, fordi Jesus tok bort synden.

Vi er syndere som kan tro oss frelst på grunn av Han, ikke på grunn av oss. Vi bryter hele tiden reglene, men blir tilgitt ved å beskytte oss i nåden.

Gjelder dette kun for deg? Aksepterer du at andre kan synde og leve i nåden? Aksepterer du at Jesus ser på deg i nåde? Burde ikke vi se på andre gjennom den samme nåde?

Du og jeg er ikke ”veien, sannheten og livet”. Vi kan ikke si at vi er veien til Faderen. Vi har ikke et navn som kan tilgi synd.

Vi skal være takknemlige vitner og ikke dommere eller advokater for Kristus.
Han er vår advokat. Vi er skyldige, men tilgitt av nåde.

ALL VERDENS SYND BLE SONET PÅ KORSET. Det gjelder i fortid, nåtid og framtid. Synd er noe vi alltid vil kjempe mot, men vi har seier gjennom at nåden redder oss og bærer oss.

Mange Guds menn og kvinner vi holder som idoler falt dypt i synd. Mennesker fordømte dem og mange ble liggende. Men ser vi på David så holdt Gud nåden over han. Ingen av våre troshelter, ja selv ikke du klarer å leve syndfri. Men Jesus er med oss alle dager.

Det spørs om ikke det er en del feil forkynnelse og praktisering av dette. Det er liten erkjennelse hos oss om vi kanskje er preget av «fariseisme-light versjonen». Vi er ikke gode til å innrømme egen synd, men ser andres synder tydelig. Husk at synderen er Guds favoritt. Han døde ikke for rettferdige. De finnes ikke.

Kirken må kaste ut fariseer-ånden for den er motstander av evangeliet. Fariseerne opphøyer seg og fordømmer andre.
I dag frykter vi disse mer enn noen. De er synlige i sosiale og kristne medier. Ja, de kan også være synlige i våre kirker og lokalsamfunn, og formidler ikke nåden.

Synd er verdens største virus. Det bor i mennesket, men Kristus er ”antibiotikaen” som nøytraliserer viruset og renser sykdommen og gjør oss friske.

Få er de som forkynner at Himmelens rike er kommet nær. Eller: Se jeg har satt foran dere en åpen dør. Kom til meg dere som strever. For så høyt har Gud elsket verden. Forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere.

 

Se der Guds Lam som bærer bort all verdens synd! Det er vår redning!

-Rune Edvardsen

 

Kilde: Troens Bevis bladet februar 2020 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter