Setter Guds fotavtrykk over hele Sørøst-Asia

«Jeg følte det som om jeg ble foreldreløs da jeg ble en kristen og mistet familien min. Når ser jeg at jeg har en familie», sa en av de tre kinesiske evangelistene på samlingen i Bangkok i desember.

Det ble helt stille blant deltagerne på Asia-konferansen som ble holdt i Bangkok for feltledere og evangelister da vi hørte ordene til en av de tre kinesiske evangelistene som hadde klart å ta seg ut av landet og komme til samlingen.

– Vi har sittet her og lyttet i tre dager og er helt målløse. Vi visste ikke at kristne rundt om i verden vet om oss og ber for oss, sa de tre kineserne med tårer i øynene. Dersom formålet med turen deres til Bangkok ble oppdaget av myndighetene, ville de bli fengslet på vei hjem.

Deltagerne på Asia-konferansen ble sterkt grepet av det de hørte fra de andre i feltene.

 

Flere hundre tusen
Etter den første samlingen for Sørøst-Asia i Bangkok i 2016, er denne konferansen blitt en årlig event til oppmuntring og inspirasjon. Rune Edvardsen og andre fra Troens Bevis besøker de forskjellige misjonsfeltene jevnlig, men det er av stor betydning for evangelistene når de kan komme sammen, få nye relasjoner og selv bli inspirert av det de hører.

-Her samler vi alle lederne som Troens Bevis jobber med i Asia. Her er det kontakter som vinner flere hundre tusen hvert år. De som er her representerer noen av de største kirkeplantingsbevegelsene i hele Asia. Dette er en samling hvor vi viser at vi står sammen, forklarer Rune Edvardsen.

Det er også en anledning for Rune til å dele sin visjon og hva han ønsker at fokuset ute i feltet skal være. Hvem er de unådde? Hvordan når en dem? Hvilke grupper skal en fokusere på? Det er stor frihet for evangelistene til å ta egne initiativ, men en ting er felles. Det ønskes at de skal satse på å nå den unge generasjonen. Evangelistene opplever en enorm hunger for evangeliet, men også forfølgelse og trusler.

Kathleen fra Myanmar forteller at de ha plantet over 100 menigheter.

 

Satser alt
Kathleen, fra Myanmar Young Crusaders og den yngste på konferansen, forteller at de har plantet mer enn 100 menigheter over hele Myanmar. Som mange av de andre evangelistene, driver de også hjelpearbeid blant flere sårbare grupper, som foreldreløse barn, rusmisbrukere, spedalske og syke.

Sajan, også en av de helt unge evangelistene. Han virker ut ifra Rock House i Pokhara i Nepal. Rock House ble til i 2017 som følge av Rune Edvardsens musikkfestival i byen. Det var mange unge som kom til tro, men ikke noe hjelpeapparat som kunne følge dem opp.

Dermed ble Rock House konseptet til. Her er det ungdomsarbeid, forebyggende arbeid, musikk undervisning og skolehjelp for barn og unge. Men også samlinger og undervisning fra evangeliet for de som ønsker det. Og det er det mange som gjør. Nå er Rock House blitt et foregangseksempel for virksomhet i andre byer i Sørøst-Asia.

Sajan (29) stod i bresjen for å nå det unådde Raute folket i fjor. Nå tar han en master i sosiologi for å øke forståelsen til de forskjellige stammekulturene som han møter.

 

Som innfødt evangelist tar Sajan Introkurset Det Nye Liv med seg ut til landsbyer langt oppe i fjellene.

–Ett feilsteg på noen av disse bratte stiene, og jeg drar til himmelen for all evighet, ler han mens han viser bilder på storskjermen. Tilskuerne gisper. Det er ikke mange som hadde klart å følge i hans fotspor. Men hans entusiasme er smittende.

Sajan viser frem navn på en rekke unådde stammer som han går ut til på storskjermen. Han har også stått i bresjen for å nå det unådde Raute folket, som Troens Bevis har skrevet om tidligere.

Mobil til gategutter
Ganesh er en annen evangelist som virker i samme område som Sajan, med utgangspunkt fra Pokhara i Nepal.

Den siste tiden har han fokusert på en gjeng med gategutter. De fleste av guttene sover ute. De som har et hus å gå til er så mye alene at de vil heller være med de andre guttene. Det er ingen fremtid for dem slik de har det i dag. Og de er sårbare for menneskehandel og andre grupper som kan utnytte dem.

-Jeg holder på å bygge opp et senter for dem der de kan komme og være trygge. Der skal de få skolehjelp. De trenger også en mentor som kan tale inn i livet deres og gi dem råd.
Ganesh har nå gitt dem alle en mobiltelefon slik at de kan ringe han når de trenger hjelp.

-Det går ikke to timer i døgnet uten at jeg får en telefon. Men jeg er glad for at jeg kan være der for dem. Jeg tar dem med ut så de kan få noe å spise. Vi feirer bursdagen deres. Det er det ingen andre som gjør. Nå har jeg begynt å undervise dem i evangeliet fra Introkurset Det nye Liv. De får høre at de har en himmelsk far som elsker dem. Som verdsetter dem. Flere av dem tok imot Jesus med en gang.

Pastor og feltleder fra Thailand, her sammen med sin kone, avsluttet samlingen med å si følgende: -Jeg forteller andre om Gud, men disse dagene har jeg fått se Gud i India, i Nepal, i Kina, i Kambodsja, Myanmar, Laos og Vietnam.

 

Styrket tro
Siste dagen før vi skilles får deltagerne som ønsker komme med en liten hilsen. En av feltlederne fra Thailand tar ordet da turen kommer til bordet han sitter ved.
-Jeg forteller andre om Gud, men disse dagene har jeg fått se Gud i India, i Nepal, i Kina, i Kambodsja, Myanmar, Laos og Vietnam.

-Jeg er en pastor, og som pastor er en vant til å være den som snakker. Men her kunne vi ta en pause og lytte til andre. Det jeg har hørt har styrket min tro.

To evangelister deler fra feltet sitt i Sørøst-Asia.

 

Fremtiden
Idet Rune Edvardsen ønsker alle en god reise tilbake til sine hjemland etter tre inspirerende dager, har han en siste oppfordring.

-Neste gang vi treffes vil jeg at dere skal ta med enda flere av de unge. De er fremtiden. De må komme hit og få tak i visjonen. I Sarons Dal har vi ledere som jobber med tusenvis av unge hver sommer. Nå skal vi prøve å få til noen koblinger som kan være til støtte og hjelp for dere.

Samlingen avsluttes med en spesiell bønn og velsignelse over de tre kinesiske evangelistene som reiser tilbake samme kveld. Knappe to dager senere kommer det inn en melding med ufattelige bilder på Facebook – de tre kinesiske evangelistene er allerede på plass med kampanjer i landsbyene.

Kilde: Troens Bevis bladet for januar 2020.

Du kan være med og støtte arbeidet til Troens Bevis.

VIPPS: TROENS BEVIS (#16212)

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter