Er ”dugnad” typisk norsk?

Fossekall er Norges nasjonalfugl. Fårikål er Norges nasjonalrett tett foran kjøttkaker. ”Dugnad” ble i 2004 kåret til Norges nasjonalord.

Guds rike hadde kollapset uten frivillighet. Den er helt avgjørende i misjonsarbeidet og i de lokale menighetene. Uten den blir vi helt avhengig av de ansatte. Det er ikke klokt og vil heller ikke gi god frukt i lengden. Frivillighet, eller dugnadsinnsatsen, er helt avgjørende. Vi trenger noen heltidsarbeidere som kan bruke sin arbeidskapasitet i Guds rike. Men uten de mange frivillige, ville det ikke være mulig å drive kristen virksomhet. Også mange lag og foreninger i kultur-Norge er avhengig av fenomenet: dugnad.

I Guds rike trenger vi hverandre. Sammen bygger vi Guds rike. Personlig så ble jeg frivillig medarbeider 11 år gammel i min barndoms menighet. Jeg ble hjelpelærer i søndagsskolen pluss at jeg sto i bokkiosken. Disse oppgaver betydde mye for meg og de holdt meg nær til menigheten. Jeg hadde jo viktige oppgaver der og det gav meg en god ansvarsfølelse. Jeg fikk bety noe!

Som medarbeider gjør vi noe som er større enn oss selv. Vi er med og bygger Guds rike.

Men det kan være fristende å synke ned i godstolen og overlate arbeidet til andre. En undersøkelse fra Willow Creek i USA viser at folk har et økende engasjement i takt med sin overgivelse til Jesus. Derfor er det i grunnen snakk om brennende hjerter som setter Gud foran egne prioriteringer, komfort og fritid. Her er det snakk om en sunn balanse.

I en del menigheter står 20 prosent av medlemmene for 80 prosent av den jobben som må gjøres. Det er ikke en god situasjon. Det sliter på de få, og det gjør at mange går glipp av velsignelse.

I Apostlenes gjerninger 20,35 holder Paulus sin avskjedstale til de eldste i Efesos. Han sier at han har støttet de svake. Han minner videre om Jesu egne ord da han sa: ”Det er større velsignelse å gi enn å ta imot”. (Fra Hverdagsbibelen Pluss)

Hvis det er sant at 20 prosent av medlemmene står for 80 prosent av den jobben som må gjøres, må det være et mål at den prosenten høynes betraktelig. I Guds menighet er det mer velsignelse å gi enn å få. Man blir velsignet av å gi. Og da tenker jeg på å gi i vid forstand.

Troens Bevis har mange flotte medarbeidere som gjør en utrolig innsats. Bare på Sommerstevnet har vi rundt 350 frivillige medarbeidere. Hvilken velsignelse! Disse har spredd velsignelse og mange kan fortelle at de kjente seg velsignet over å få være med!

Troens Bevis er heldig! I tillegg har vi de mange bønnekjemper som står på hver dag i bønn for misjonsarbeidet – for ikke å snakke om alle de som gir økonomiske gaver. Vi takker for alt dette! Måtte dere alle kjenne at velsignelsen dere gir også vender tilbake over deres egne liv! Bibelens ord er sanne, levende og går i oppfyllelse, for det er større velsignelse å gi enn å ta imot.

Velsignet godt nytt år til deg og dine! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter