Om å dele evangeliet

Det finnes noe man kan dele med andre uten at det blir mindre igjen. Nåden er slik. Til mer man deler, til mer nåde er det igjen. Slik er det også med kjærligheten. Man kan øse ut kjærlighet uten at den minker. Faktisk vokser den ved bruk.

Evangeliet er fantastisk. Det minker heller ikke ved bruk. Til flere som får oppleve evangeliets forvandlende kraft – til bedre er det! Og det taper seg ikke ved bruk. Tvert om – det stråler ved bruk.

Som kristne er det vår oppgave å dele evangeliet med andre. Paulus sier at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Evangeliet som er kalt ”det gode budskap” tilgir synd og setter mennesker i frihet.

Jesus sier i Luk 4, 18f: ”Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne EVANGELIET for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren.”

Det er kun evangeliet som kan sette mennesker fri. Vi har lett for å formidle våre meninger, teorier og kjepphester. Det vi brenner for deler vi med andre.

Men våre meninger og synspunkter frelser ingen. Det er det kun evangeliet som gjør.
Vi forkynner ikke et nytt og tilpasset evangelium. Jesus er Livets Ord: ”Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet med våre hender og rørt ved, om Livets Ord , det forkynner vi dere.” ”Hvis det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. Og dette er løftet som Han selv har gitt oss, det evige liv.” Slik uttrykker Johannes seg i sitt første brev.

Evangeliet er urgammelt. Det er like kraftfullt i dag som for to tusen år siden. Våre arbeidsmetoder endres slik at vi er relevante i dag. Men EVANGELIET er uforanderlig!

Alle mennesker bør få muligheten til å høre evangeliet om Jesus. Vi har muligheten i vår generasjon til å gjøre nettopp det. Her hjemme bør vi dele enda mer evangeliet, og ikke minst til alle de der ute som enda ikke har hørt at Jesus er verdens frelser.

Og så trenger vi ikke være engstelige; evangeliet taper seg ikke ved bruk!

Sten Sørensen

Kilde: Troens Bevis bladet for november, 2019.

Du kan få Troens Bevis bladet helt gratis i postkassa hver måned.  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter