Egil Svartdal under Stevnet: Mission possible

«Stevnet i Sarons Dal er helt spesielt. Det fins ikke noe stevne i Norge som har så mange og lange kollekttaler, men vi elsker det! For dette stevnet har et globalt perspektiv og er så mye større enn oss som kommer hit, sier Egil Svartdal. Med glimt i øyet og stort hjerte for misjonsarbeidet ut fra Sarons Dal.

Av Harald Mydland

«Alt er mulig for Gud. Derfor har jeg i dag satt overskriften «Mission Possible» for min tale. Jeg var på lederkonferansen LED i februar sammen med 1500 andre. Fokuset var: Hvordan kan vi bygge menighet sammen. Men i år var fokuset at vi skulle være mer enn oss selv. Spørsmålet var hvordan vi kan bygge menigheter som bygger samfunn. Jesus forvandler mennesker som igjen kan forandre samfunn.

Det er bare Gud som kan forvandle mennesker. Og det kan jo hende at Gud har et større perspektiv enn at du «bare» skal bli frelst, men at vi er tenkt å forandre det samfunnet vi er en del av, begynte Egil Svartdal sin gnistrende og humørfylte tale siste lørdags kveld i stevneuka.

Møtet dannet opptakten til den etterfølgende konserten med Michael W. Smith. Også konserten samlet en fullsatt Sarons Dal-hall, som kan ta inntil 2 700 mennesker.

Velger bort kirke og menighetsliv
«70 % av unge mennesker som har vokst opp i aktivt kristne hjem, velger bort kirke og menighetsliv i voksen alder. Det er så tragisk at det ikke er til å tro.

Blant dem fins det tidligere lovsangsledere, ungdomsledere og de som virkelig var toneangivende i sitt miljø, fortsatte Egil, og hadde en forklaring:
«Svaret som går igjen er dette: Troen var relevant i kirka, men den ble ikke relevant i hverdagslivet. Hvis vår tro ikke blir relevant i det livet vi lever i hverdagen, da skjer nettopp dette. 70 % mener altså at troen må ha et perspektiv som går ut over menighetslivet. Det må være relevant for hele det livet vi lever.

Hvor er Guds hus?
«Svært mange vil peke på et bygg og si at dette er Guds hus. Og så feil kan det bli. I beste fall er det Guds folks hus hvor vi samles, men Gud meldte flytting første påskedag. Da åndet Jesus på disiplene og sa: Ta imot Den hellige Ånd. Da flyttet Han fra hus bygd med hender og inn i menneskers hjerter.

Hvis du da spør: Hva er Gudstjeneste? Da vil noen svare at det er det vi har i Guds hus. Jeg vil ikke snakke ned den bygningen vi samles i, men jeg vil snakke opp det faktum at Guds hus er der hvor du er. Og Gudstjeneste foregår der du lever ditt liv. Og da blir troen relevant; ikke bare som noe som skjer i et bygg når vi har Gudstjeneste, men der vi er i hverdagen.

Bibelen forteller om Jakob som fikk se en stige som var reist på jorden opp til himmelen. Guds engler steg opp og ned. Herren selv åpenbarte seg for Jakob. Han kom med velsignelse og løfter om hva som skal skje i og gjennom Jakobs liv og tjeneste. Da våknet Jakob og sa: Sannelig Herren er på dette stedet og jeg visste det ikke! Dette må være Guds hus; her er himmelens port! 1Mos 18:16-17.

Tenk deg at neste gang du kommer hjem kan du si: Dette er Guds hus. Og når du kommer på jobben, studieplassen eller bygda di kan du fastslå: Herren er på dette sted, poengterte Egil.

Sendt til verden
«Ordet utsendt fins overalt i Bibelen Dette er hovedinnholdet og den røde tråd i hele Bibelen: Vi er sendt av Jesus til verden! Johannes 17:15-18. Misjonskallet er for alle kristne. Ikke bare et kall til noen enkeltpersoner, men et kall til oss alle om å være utsendt på oppdrag i den verden vi lever i.

Egil siterte Jostein Nielsen fra Frelsesarmeen som i 2014, etter å ha vært beordret til ulike steder 36 ganger, sa: «Frelsesarmeen har enda ikke klart å sende meg til et sted Gud ikke har kunnet bruke meg». Uansett hvor du bor eller hvilken sosial setting du lever i: Gud ønsker å bruke deg!

Guds oppdrag
«Misjon er ikke noe vi driver med som Gud velsigner, som at Gud støtter oss i vårt misjonsarbeid. Nei, det er Guds oppdrag og Hans visjon, som han inviterer oss til å være en del av. Vårt liv blir en del av Hans store plan og dermed utrolig meningsfylt.

Gud Fader sendte Jesus. Jesus sendte Den hellige Ånd og Ånden sender oss. Ingen blir sendt ut istedenfor noen andre. Vi er alle sendt sammen og så leder Han oss forskjellig, men misjonskallet er først og fremst et kollektivt kall til alle kristne».

Egil fortsatte med å fortelle om Hans Nielsen Hauge, som fikk Guds kall i en alder av 25 år. Gjennom 8 år gikk han gjennom landet til fots. I tillegg til møtevirksomheten startet Hauge 30 bedrifter og medvirket til at det ble startet 100 andre. I samme periode skrev han 33 bøker og i år 1800 var han landets mest leste forfatter.

Kirke for verden
«Gud kan bruke deg overalt i samfunnslivet. Vårt kall er å være en kirke for verden og ikke bare innenfor kirken eller bedehusets vegger. Vi tjener Gud hele uken igjennom og er kalt til å forandre det samfunn vi er en del av», sa Egil.

Egil avsluttet talen med å fortelle gripende om William Wilberforce (1759-1833), som kastet seg inn i kampen for a stoppe den fryktelige slavehandelen på den tiden. Han er et eksempel for oss om å se verden rundt oss med Guds egne øyne, og leve kristenlivet ut i hverdagen.

Kilde: Troens Bevis bladet for 2019

Se møtene fra Stevnet her

 

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter