Er naboen i gaten din en unådd?

Mange snakker om å nå unådde. Men hvem er de egentlig? Er de naboen i gata, eller folkegrupper på andre kontinent?

Det at naboen ikke bekjenner seg som en troende, klassifiseres ikke som unådd.
I Norge er det en relativt stor andel av nordmenn som er troende og som kan dele evangeliet med andre. Evangeliet er tilgjengelig både lokalt og nasjonalt gjennom menigheter, foreninger, norske tidsskrifter, TV- og radio og fokuserte evangeliseringskampanjer.
I tillegg kjenner nok de fleste nordmenn, enten de er troende eller ikke, en eller flere kristne i distriktet sitt.

«Unådde» er de som faktisk ikke har noen anledning til å få høre evangeliet.»

Definisjonen på en unådd er en person som bor i en unådd folkegruppe der det er mindre enn 2 prosent innfødte som kan evangelisere sin egen etniske stamme, og under 5 prosent som regner seg som kristne, forklarer Joshua Project, en organisasjon som er med og kartlegger verdens misjonsfelt.

De som bor i disse unådde gruppene har ikke én troende i nærheten som kan forklare evangeliet for dem. De har ikke en menighet, ikke en bibel og ikke andre måter å få høre om Guds kjærlighet og frelsesverk.

«De har ikke en menighet, ikke en bibel og ikke andre måter å få høre om Guds kjærlighet og frelsesverk.»

Nigeria er et eksempel på ett land som har både nådde og unådde folkegrupper.

 

2 prosent marginen
Men hvorfor er definisjonen på en unådd gruppe satt på akkurat 2 prosent? I midten av 1990 årene satte misjonsstrateger seg ned for å sette et tall på denne definisjonen. Selv om disse tallene er noe vilkårlig, er det forsket på at en hel kultur kan forandres når bare 2 prosent av befolkningen får en ny visjon. (Psychology Today, Robert Bella, Princeton University)

«En hel kultur kan forandres når bare 2 prosent av befolkningen får
en ny visjon.»

Så hvor mange av verdens folkegrupper kommer inn under denne kategorien? De seneste beregningene tilsier at over 7000 folkegrupper er fremdeles unådde. Det betyr at over 40 prosent av verdens folkegrupper har ikke nok troende kristne av sine egne som kan formidle evangeliet til de andre i deres gruppe.

I dag bor minst 42 prosent av verdens befolkning i en av disse 7000 gruppene. Det er også viktig å huske at unådde folkeslag ikke defineres som geografiske land. Ett land kan ha folkeslag som er nådd, og flere som er unådde. (se kart illustrasjon)

En oversikt over verdens folkegrupper. Rødt er de som fremdeles regnes som unådde, med en gradering til mørk grønn for dem som er betydelig nådd med evangeliet. (joshuaproject.org)

 

Relasjoner er avgjørende
Selv om Bibelen er oversatt og nyhets media er tilgjengelig, er det fremdeles 1 milliard i verden som er analfabeter. De fleste av de som ikke kan lese eller skrive er fordelt på 8 land (Bangladesh, Kina, Egypt, Etiopia, India, Indonesia, Nigeria og Pakistan).

Dette er land som har noen av de høyeste andelene av unådde folkegrupper.

I tillegg regnes 70 prosent av befolkningen i de fleste unådde grupper som muntlige lærere, slik at aviser, bøker, internett tekst og trykte bibler gjør lite forskjell. Hovedandelen av unådde folkegrupper også dem med lavest internett tilgang på verdensbasis. Derfor er det avgjørende at det finnes troende som kan bygge personlige relasjoner med den milliarden som er analfabeter.

«Alle disse fakta bygger opp om den uerstattelige verdien av innfødte evangelister, kampanjer og arrangement som musikk festivaler.»

 

En liten menighet bestående mest av tenåringer og barn i Vietnam vinker farvel til en av Troen bevis sine innfødte evangelister som har vært på besøk.

 

Vårt  kall
Troens Bevis sitt kall i misjonsfeltet er å nå disse unådde gruppene gjennom banebrytende arbeid. Gjennom årene har det vært fokusert på forskjellige regioner, slik som Afrika og statene i det tidligere Sovjet Unionen.

«For hver krone som gis til kristne saker på verdensbasis, går kun 1 øre til unådde.» thetravellingteam.org

Men ettersom flere av de tidligere misjonsfeltene åpnet dørene for evangeliet, og de nasjonale kunne ta over arbeidet som Troens Bevis støttet, er hovedfokuset på misjon nå i Sørøst-Asia – nåtidens største unådde område. Troens Bevis har aldri vært vitne til en så stor hunger etter evangeliet som det vi nå får være vitne til i land etter land i denne enorme regionen.

 

For å bedre forstå hvem som regnes som unådd, kan en dele verdens befolkning på 7,6 milliarder inn i fire grupper:

Nådd og frelst (11%):
Dette er kristne som tror på Bibelen som Guds ord og ved tro har tatt imot frelsen gjennom Jesus. Omtrent 1 milliard av jordens befolkning kommer inn under denne kategorien.

Nådd men ikke frelst (23 %):
De har litt kunnskap om evangeliet og er kristne gjennom tradisjon uten personlig overbevisning. De har adgang til evangeliet på alle måter, men mangler «troen». Rundt 1,7 milliarder er i denne kategorien.

Lite nådd og ufrelst (33 %):
De har aldri hørt en klar presentasjon av evangeliet, selv om den er tilgjengelig. De har noe adgang til evangeliet på forskjellig vis, slik som en troende i nabolaget, gjennom media eller internett, med det er allikevel mangelfullt. Rundt 2,5 milliarder faller inn under denne kategorien.

Unådd og Ufrelst (33 %):
De har ikke noen evangeliserende gruppe i samfunnet sitt eller i deres geografiske område – ingen tilgang til evangeliet. Tragisk nok faller 2,5 milliarder inn i denne kategorien, og dette tallet vokser for hvert år.

Kilde: Joshuaproject.org

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter