LAOS – en ny generasjon skal få høre om Jesus

Rune Edvardsen traff blink da han møtte Sonevilai Chanthamizay (36) og Vanh Thipphasone (33) i Laos. De har satset alt de har for
å nå den unge generasjonen med evangeliet.

Bangkok, mai 2019. Rune Edvardsen har avtalt et møte med Sonevilai og Vanh fra Laos. For Rune, er dette en vanlig «sondering» av terrenget. Et nødvendig og strategisk forarbeid for å se på de faktiske mulighetene Troens Bevis har for å gå inn i et land som har vært lukket for kristen virksomhet.

Helt til nå.

Et spent ektepar møter opp på fjerde etasje i Emporium Mall, nær Siam Square. I en liten restaurant, helt i hjørnet av en gigantisk mat-hall sitter Rune. De hilser, bestiller seg litt mat og etter kort tid er praten i gang.

Rune Edvardsen i samtale med Sonevilai Chanthamizay (36) i Laos.

 

To timer senere, reiser Rune videre for å møte Troens Bevis sin feltleder i Thailand. Slik er hverdagen, og det er nødvendig å møtes ansikt til ansikt for å opparbeide seg kunnskap til å gjøre de store avgjørelsene rundt møtebordet i Sarons Dal.  Avgjørelser om nye land som Troens Bevis skal inn i med sitt enorme misjonsmaskineri.

For noen, vil det kanskje virke som et prosjekt som vil kreve flere år med planlegging i forkant. Men med over femti år bak seg, har Troens Bevis opparbeidet seg en kompetanse og erfaring som få andre har. I hele verden. Det er automatikk å etablere kampanjer, opprette kontorer, rutiner og implementere Introkurs og oppfølgingen det medfører. Den vanskelige delen, er å finne de riktige menneskene å satse på. De som tenker fremtidig, strategisk og har hjerte og hodet på rett plass. For Sonevilai og Vanh var møtet med Rune et av de viktigste møtene i livet. På lik linje med en ung, fotballspillers møte med en talentspeider fra de store klubbene.

Vi møter begge på hotellet de bor på. Nysgjerrige på å høre hvordan det har gått, og om Troens Bevis skal inn i Laos som den første, vestlige misjonsorganisasjonen som understøtter et offisielt, kristent arrangement – godkjent av myndighetene i Laos.

– Møtet gikk veldig bra, sier Sonevilai entusiastisk.

– Vi fikk pratet oss gjennom mange praktiske spørsmål og fikk en mulighet til å fortelle om vår visjon, historie og nærmeste planer.
Nå skal vi arbeide sammen med Troens Bevis! Det er helt utrolig.

– Det er en drøm å få med seg en så stor organisasjon, etter å ha hatt så lite ressurser i to år.

Den første kristne musikk festivalen i Laos samlet flere tusen ungdommer i 2017.

 

I 2017, første gang vi arrangerte musikk-festivalen, da gjorde jeg nesten alt alene sammen med Vanh.
Jeg husker den dagen jeg troppet inn på kontoret til provins-lederen for å spørre om godkjenning til å arrangere en musikk-festival. Da hadde jeg allerede tenkt på det en god stund. Kjent på brannen for å gjøre noe for lokalsamfunnet, men også dele evangeliet. Jeg fikk godkjenning til å arrange festivalen med betingelse om at det ikke ble forkynt eller kalt opp til forbønn for de som deltok. Det fikk holde, som en start.

Deretter satte jeg og Vanh i gang. Tok opp lån, solgte det vi hadde og jobbet knallhardt for å få det til.

– Festivalen ble satt til tre dager, og allerede første kveld kom det over syv hundre mennesker. Deretter økte antallet til litt over tusen mennesker på kveld to, og nærmere to tusen den siste kvelden. Til å være den første kristen-festivalen i historien til Laos, var vi fornøyd med besøkstallene i 2017.

– Året etter så vi en vekst på omtrent tjue prosent. Da fikk vi et litt større team rundt oss som ble med på planlegging og gjennomføring. Men ressursene var likevel begrenset.
Økonomisk har vi pådratt oss en privatgjeld i underkant av 200 000 kroner. Vi eier ingenting lengre, og har viet hele livet til å arrangere festivalen.  Men det er viktig at noen tør å gjøre det. Vi fikk en åpning fra regjeringen og da måtte vi bare slå til! Laos har vært totalstengt for alle former for kristne arrangementer. Mange kristne blir fengslet og noen blir til og med drept på grunn av troen sin. Til og med nå.

– Når vi da har sjansen til å gjennomføre, hjelpe og påvirke samfunnet vårt her i Laos er det et lite offer å ikke ha hus og fast jobb.

Musikk festivalene i Laos gir også anlednign til å sette opp boder der kristen litteratur blir solgt.

 

Sonevilai prater fort mens han forteller om drivkreftene og drømmen om et Laos som står helt åpent for Jesus. Selv om han ikke fikk lov til å forkynne direkte til tilhørerne, forteller han at de endte opp med å tale flere kvelder både i 2017 og 2018. Politiet som var tilstede på festivalen foretok seg ingenting, tvert i mot var de nysgjerrige på Jesus fra Nasaret.

Det har skapt håp for årets festival og fremtiden i Laos.

STORE BEHOV
International Gospel Music Festival er et pionér-arbeid uten sidestykke.  Aldri før har Laos vært så åpent som nå, og alt tyder på at det kommer til å bli enda mer åpent i årene som kommer.
Sonevilai forteller frimodig om behov de har for å utvikle festivalen videre.

– Først og fremst trenger vi forbønn til det arbeidet vi gjør her nede. Vi drømmer om en ny generasjon som skal få muligheten til å bli kjent med Jesus.
Vi lever i en tid hvor det er åpning for evangeliet her. og én dag kommer det til å bli kjempestort. Det er bare ekstra utfordrende for oss nå, siden vi er de aller første som gjennomfører et så stort, og offentlig arrangement med en tydelig, kristen profil.

Sonevilai forteller at festivalen har en tydelig kristen profil.

 

Sekundært trenger vi folk. Om du kan synge, gjøre noe teknisk eller har lyst til å bidra på en eller annen måte, så er du hjertelig velkommen! Vi har ikke mye vi kan tilby, men du får være med på pionér-arbeide.

Det tredje er et behov for økonomisk støtte til International Gospel Music Festival. Vi får ingen støtte fra noen i landet. Hverken bedrifter eller fra regjeringen. Menighetene her består av virkelig
fattige bønder som gir av det lille de har, men det strekker ikke helt til.

Finansiell støtte vil være kjempeviktig fremover, da vi har brukt opp alt vi har av private midler.
Har du som leser dette mulighet til å støtte oss, så vil det hjelpe oss utrolig mye, oppsummerer Sonevilai.

Nå går Troens Troens Bevis inn med støtte og hjelp til Laos sin første lovlige kristne musikk festival. Neste steg er en langsiktig og konkret strategi for at den nye generasjonen skal bli kjent med Jesus.

 

SAMARBEID
– Troens Bevis sin rolle i dette vil først og fremst være som en rådgivende part hvor vi ser på mulighetene for å gå tungt inn på bakkenivå i Laos, forteller Rune Edvardsen.

Samtidig kommer vi til å bruke en del ressurser på å hjelpe Sonevilai og Vanh med festivalen i år, for å sørge for en effektiv og betydningsfull
festival for befolkningen i Vientiane. Det de holder på med, er virkelig satsing! Langt mer enn det vi kanskje tror og har oversikt over akkurat nå. Det er også fint å se at de har gjennomført et par ganger, uten noen form for støtte. Kun ren vilje og et brennende ønske om å hjelpe lokalbefolkningen med å forkynne Guds kjærlighet og hjelpe mennesker på et humanitært plan.

Når vi hadde en prat nå, så merket jeg drivkreftene bak. Gjennomføringsevne. Jeg fikk også en rapport og oversikt over planverket for festivalen i år. Dette var en oppfølging fra forrige møte i november 2018. Vi i Troens Bevis er innstilt på å være med å bygge konseptet videre, på deres egne premisser. Vi er ikke der for å lære dem hvordan de skal kommunisere, gjennomføre og jobbe strategisk. Det vet de mye bedre en oss.

Men vi har etter femti år med samme konsept i over 45 land, litt kompetanse på noen felt, som jeg tror kommer Sonevilai og festivalen til gode.Det er kjempespennende at de ønsker å arbeide med oss, og nå jobber vi med en langsiktig og konkret strategi for å bedre forholdene for evangelisering i Laos.

Bli med å støtt opp om pionér-arbeidet i Laos!
For første gang er landet åpent for offentlige, kristne arrangementer!

Kjære leser! Vi har en mulighet til å gjøre Jesus kjent i Laos. Et land som har vært stengt, frem til 2017. Gjennom «International Gospel Music Festival» kan vi være med å bety en forskjell som forandrer liv og en hel nasjon.

Kontonr: 3000.37.32769
SMS: Tro Beløp til 2377
VIPPS: Troens Bevis (#16212)
Fast: www.tbve.no 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter