Dansk student ville støtte misjon – ble nytt styremedlem i Troens Bevis Danmark

Noe nytt er på gang i Troens Bevis Danmark. 4. mars i år ble den unge teologistudenten Casper Vestergård valgt inn som nytt styremedlem, flere menigheter vurderer å bli partnere.

Helt siden Aril Edvardsen opplevde stor respons i vårt naboland i sør har Troens Bevis Danmark fulgt opp danske partnere med hjerte for de unådde. Under trofast ledelse av Frede Rasmussen har stiftelsen bidratt med forbønn og mange millioner kroner i støtte. Samtidig har av naturlige årsaker styrets medlemmer blitt eldre og antall støttepartnere har sakte men sikkert gått ned de siste årene.

Da Kai Johansen begynte å jobbe med partnermenigheter i Norge for noen år siden var det også naturlig å se på situasjonen i Danmark.

– Situasjonen i Danmark var mer utfordrende enn i Norge, forteller han.

– Jeg kjente få danske pastorer og det var ingen aktivitet med å få flere danske kristne med på laget. Situasjonen var stabilt nedadgående. Jeg begynte med bra pågangsmot, men opplevde etterhvert at det ble vanskeligere enn jeg hadde trodd. Det var da jeg møtte Casper som skulle vise seg å være et bønnesvar som jeg tror Gud hadde forberedt.

Fant Troens Bevis på internett
Casper Vestergård fra Ålborg hadde ingen kunnskap om Troens Bevis fra tidligere, men han hadde et hjerte for misjon. Da han gjerne ville gi noe av sitt studiestipend til misjon begynte han å søke på internett etter organisasjoner han kunne tenke seg å støtte.

– Jeg kom over Troens Bevis og ble ganske fort inspirert av hvordan dere arbeider, forteller Casper ivrig.

– Jeg synes ideen med å støtte innfødte evangelister er genial og jeg bestemte meg for å bli en partner.

Kai forteller hvor oppmuntret han ble av å møte Casper på en ellers lavt besøkt partnersamling i Ålborg for noen år siden, og de to bestemte seg for å fortsette å holde kontakten.

Casper ble nytt styremedlem
Gjennom de to siste årene har Casper blant annet hjulpet Troens Bevis med nye kontakter til menigheter i Danmark og han har selv vært med Hans Martin Skagestad på misjonsreise til Burkina Faso. Han er nå frivillig Troens Bevis ambassadør i Danmark og ble altså nylig valgt inn som nytt styremedlem i stiftelsens styre. Dette ble til stor glede for Frede Rasmussen og resten av styret som nå ser spiren til en ny tid for Troens Bevis i Danmark.

Casper Vestergård har vært med Troens Bevis Evangelist Hans Martin Skagestad (bilde) på misjonsreise til Burkina Faso. Her inspirerer Hans Martin Skagestad til misjon i Caspers hjemmemenighet i Aalgård.

 

Besøk i Bethelkirken Aalborg
Vi møter Casper i hans hjemmemenighet, baptistmenigheten Bethelkirken Aalborg. Som en del av turnéen «10 helger for 100 unådde folkegrupper» med Hans Martin Skagestad og Kai Johansen har menigheten sagt ja til besøk. Denne søndagen får de blant annet høre sin egen Casper inspirere om misjon og se en video der han intervjuer en innfødt evangelist i Burkina Faso. Responsen er overveldende og pastor Lars Midtgaard uttrykker stor begeistring for besøket.

– For det første er det dette misjonsviruset dere kommer med som vi trenger å bli smittet av og jeg merker at menigheten blir berørt. For det andre lærer vi Troens Bevis å kjenne og får vite hvordan vi som enkeltpersoner og menighet kan bli en del av arbeidet.

Bethelkirken er en av menighetene som nå vurderer å bli partnerkirke med Troens Bevis. Noe nytt spirer i Danmark og vår bønn er at en ny generasjon dansker skal bli smittet av misjonsviruset.

Kilde: Troens Bevis bladet for mai, 2019.

Hvorfor bli en partnermenighet

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter