Arkitekten som tegner for Guds sak

Jan Willy Jensen fra Arendal er arkitekten som står bak designet til den nye Sarons Dal hallen. Det tok han ikke ett øre for. Som en del av sin tjeneste har den dyktige arkitekten tegnet 37 menighetsbygg omtrent gratis.

-Jeg tenker at vi kan ikke alle stå på lønningslista i menigheter, men Gud har bruk for oss uansett.

Jan Willy Jensen har rukket å bli 69 år og har i øyeblikket tre prosjekter på gang.
-Men etter disse tre tenker jeg at det er nok, medgir han.

-Teknologien har forandret seg. Jeg bruker tegnebordet og lager skissene for hånd, slik arkitekter i århundrer har gjort det. Men nå kommer generasjonsskillet også for arkitekter. Folk vil se 3D tegninger av bygget før det er ferdig, som blir produsert via datateknologi. Jeg leverer tegningene mine til noen som gjør den delen for meg, men nå føler jeg at jobben min som arkitekt snart er gjort, smiler han.

Dagen for intervjuet fyllte Jan Willy Jensen 69 år. Her sitter han ved tegnebordet på kontoret i huset sitt i Arendal.

 

Dagen for avtalt intervju viser seg å være fødselsdagen hans. Telefonen ringer med gratulasjoner, og snart kommer hans kone og datter inn døren. Kona har hentet datteren på Kjevik. Hun er kommet på besøk fra Bergen i anledning dagen. Datteren forteller at de gleder seg til Sommerstevnet i Sarons Dal da de skal på Planetene med barna.

-Datteren min underviser i kunst og håndverk som lærer. Du skulle se to fine vegger hun har malt på skolen der hun underviser, sier han stolt.

-Hun har arvet familiens kunstgener, humrer han.

Men må man også være et matematisk geni for å bli arkitekt?
-Nei, ler han.

-Du må ha grunnleggende byggekunnskap og evne for design.

Slektsarven
Jan Willy forteller at han vokste opp på Eidsvoll nær grunnlovsbygningen. Familien hans har vært kristne i flere gerasjoner. Besteforeldrene var med og startet pinsemenigheten på Eidsvoll.
-Min far var en dyktig bibellærer og reiste i mange år som forkynner, og jeg har en lillebror som er pastor nå.

Besteforeldrene til Jan Willy var med og startet pinsemenigheten på Eidsvoll. Det er også en av de 37 menighetslokaler og kirker som han har vært med på å redisigne som en del av sin tjeneste.

 

Familien hans har også vært byggmestere i flere generasjoner. Jan Willy utdannet seg til bygningsingeniør, men tok etter hvert videreutdannelse.
-Det er jobben min som takstmann som har gitt inntektene gjennom livet. Arbeidet som arkitekt har jeg i hovedsak gitt i tjenesten min til Gud.

Han henter frem to tykke fotoalbumer med bilder av bygningene han har tegnet.
-Her er Oslo Misjonskirke, og peker på et bilde i albumet.

-Det var Gjermund Igland som den gang var pastor i menigheten. Han fortalte meg at menigheten var i nedgang, det var flere som gikk bort på grunn av høy alder enn nye som kom til. Men etter at de fikk det nye menighetslokalet med blant annet 3000m2 gulv, femdoblet menigheten seg på fem år.

Jan Willy Jensen kan vise til to proppfulle fotoalbumer fulle av bilder fra kirkebyggene han står bak, på kryss og tvers av landet vårt.

 

Ett verktøy
Jan Willy understreker at nytt menighetslokale ikke automatisk gir stor vekst, men at det åpner for muligheter som ikke var tilstede før.
-Jeg har sagt det sånn jeg, når det gjelder menighetslokaler, er det som et verktøy for en håndverker. Et verktøy i seg selv gjør ingenting. Ligger det på hylla så er det helt dødt. Men en håndverker får ikke gjort noe uten verktøy.

-Så da sier jeg det slik at dette her er en kombinasjon. Hvis du har et skikkelig anlegg og et skikkelig bygg og du har dyktige ledere som kan drive menighet, så er det en win-win, tenker jeg.

-Og når en da tar en person som Aril Edvardsen, som bygde opp anlegget i Sarons Dal, så var det kanskje i dagens kroneverdi en investering på 130-150 millioner. Han forstod det at dersom han ville drive stort misjonsarbeid utad, må den ha en solid hjemmebase. Så han satset egentlig veldig økonomisk. Nå var det mye dugnad og folk jobbet gratis, så han investerte ikke så mye. Men han forstod hva som måtte til for å nå ut. Og slik er det også med menigheter.

Kirkelokalet i Murmansk som krevde 12 besøk over flere år for å få det ferdig. I dag leies det ut til en rekke menigheter i den russiske byen.

 

Han blar i fotoalbumet og setter fingeren på et stort lokale.
-Dette her er Murmansk. Der var jeg med og bygget en kirke med 1000 sitteplasser. Det har tatt lang tid. Jeg måtte reise til Murmansk 12 ganger, og var nesten i ferd med å gi opp. I Russland er det vanskelig. Men menigheten holdt ut. I dag er investeringen de gjorde til stor velsignelse også for andre menigheter, som får leie lokale av dem.

-Så ligger det en liten by med 2000-3000 innbyggere som heter Karasova på Kolahalvøya, og der bor det bare samer. Der er det en livskraftig menighet med 70-90 personer på møtene. Så nå har jeg også tegnet en liten kirke som skal bygges der, i samarbeid med russiske arkitekter som konverterer dem til russiske forskrifter.

Jan Willy mener at en må tenke tidsmessig.  Her er den nye Sarons Dal hallen som han har designet.

 

Tenker generasjoner
Hva tenker du når du designer menighetsbygg?
-I dag er jeg 69 år gammel. Nå går vi i Sørlandskirken, og min aldersgruppe fra 50 år og oppover er i mindretall. Men jeg pleier å si det slik at hvis jeg blir spurt hvordan jeg vil at menigheten skal designes, så sier jeg, jo, slik at den når mine barn og barnebarn. Det er viktig. Vi har hørt prekener i 50 år. Vi kan ikke si at alt skal tilpasses slik vi likte det på 70- tallet. Vi må ha et hjerte for den nye generasjonen, for barna og barnebarna våre. Hvis du har en menighet som skal drives slik den ble gjort for 50 år siden, så vil ikke den menigheten vokse uansett hva du gjør og hvor fine bygg du har. Du må drive tidsmessig.

Hva er viktigst for en menighet som vil være i vekst?
-Jeg tenker slik at en menighet som ikke har fokus på barne- og ungdomsarbeid, den menigheten vil dø ut. Jeg pleier å oppfordre menigheten til å tenke hva de vil drive av barne- og ungdomsarbeid. Man må tenke rom til søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid og ungdomsklubb. Kanskje noen til og med vil ha en gymnastikksal sånn at vi har aktiviteter som går ut over det å ha et søndagsmøte for godt voksne mennesker.

Sarons Dal hallen fra amifiet bak.  Hallen kan også leies ut til andre formål i løpet av året.

 

Men hva med utformingen av selve lokalet?
– Når jeg former kirkerom så sier jeg at jeg ønsker ikke å tegne en bussløsning med en midtgang og noen stoler på hver side, hvor alle ser hverandre i ryggen. Jeg forsøker ofte å tegne i vifteform så du kan sitte på bakerste benk og ha en nærhet til plattformen.

Sarons Dal hallen har ca. 3000 sitteplasser.

 

-Sarons Dal var litt annerledes for der hadde vi en hall som skulle endres sånn at de som satt på siste benk også skulle ha en nærhet til plattformen. Ved å bygge et amfi i Sarons Dal hallen, oppnår en noe av den effekten. I en konsertsal er det slik at alt som foregår, foregår på scenen, og de i salen skal underholdes. I en menighet er det slik at lovsangs gruppen som står på plattformen, dirigerer det koret som sitter ute i salen. Altså du skal ha glede av å være med og delta i sang og andre ting under gudstjenesten. Det er viktig med tanke på akustikk. I min ungdom jobbet jeg en del i kringkastingen hvor jeg var med og konstruerte lyd studio. Da fikk jeg grunnleggende kunnskap om lyd og akustikk. Det er kompetanse som jeg har hatt veldig mye glede av senere i livet da jeg tegnet kirkebygg.

-Også oppfører lyd seg heldigvis på samme måte i dag som den gjorde i 70-årene, ler han.

Den nye Sarons Dal hallen fikk en flott uteplass med border og benker i andre etasje.

 

-Da jeg satt med Russlands prosjektet, var jeg ganske frustrert, for det skulle ligge i et land der jeg ikke kjente kulturen. Så ba jeg til Gud. Men jeg fikk ikke noe åpenbaring om det. Så tenkte jeg at jeg må bare gjøre slik jeg tenker i hodet mitt, også tegnet jeg det bygget. Men det ble jo veldig godt mottatt i Russland. Og slik har det vært. Jeg tegner det jeg tenker også jobber vi videre med det.

-Enkelt og greit, blunker han lurt.

 

Kilde: Troens Bevis bladet for mai. 2019

Hold deg oppdatert med siste nytt fra misjonsfronten, sterke vitnesbyrd og trosinspirerende artikler.

Få Troens Bevis bladet tilsendt fritt i posten.

Alt om Sommerstevnet her

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter