Få gode råd og gratis advokathjelp

Troens Bevis får litt henvendelser fra personer som ønsker å skrive sitt testament. Under gir tidligere økonomileder Arnold Dragland noen gode råd om dette. Du kan også få gratis advokathjelp gjennom Troens Bevis.

Er det vanskelig å skrive et testament?

– Nei, det er veldig enkelt å skrive sitt testament. Men det må oppfylle noen få lovbestemte krav for å kunne være gyldig. Friheten til å bestemme hvordan verdiene blir fordelt i et testament kan for eksempel avhenge av om du har livsarvinger.

Hva skal til for at testamentet skal være gyldig?

Testamentet må være skriftlig og datert. Det må også tydelig fremgå at det virkelig er et testament.

  • Man kan skrive testamentet alene, men det må leses opp og undertegnes i nærvær av to utenforstående vitner.
  • Vitnene må være over 18 år, ikke umyndiggjort og undertegne samtidig.
  • Vitnene, eller personer som står dem nær kan ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Vitnene må kunne bevitne at den som oppretter testamentet er ved full sans og samling og av vedkommende gjør det av egen fri vilje.

NB! Et gammelt testament er ikke lenger gyldig hvis du har skrevet et nytt testament.

Hvorfor er det lurt å skrive testament?

– De fleste av oss har noen verdier. Både bolig og innbo kan være verdifull arv. Testamentet sikrer at midlene etter deg tilfaller dem du ønsker. Et testament kan oppklare misforståelser og ikke minst forhindre strid blant dine kjære. Er du uten slekts-arvinger (dvs. barn, foreldre, søsken eller søskenbarn) og ikke skriver testament, vil alt tilfalle staten.

Hva kan jeg testamentere bort?

– Testamentariske gaver kan omfatte både kontanter, aksjer, fondsandeler, eiendommer, verdidokumenter og gjenstander med affeksjonsverdier.

Kan jeg testamentere til hvem som helst?

– Det avhenger om man har egne barn. Etter norsk lov skal barn motta 2/3 av arven eller maks én million. Deretter står du fritt til å disponere verdier i ditt testament.

Kan jeg testamentere bort deler av arven til Troens Bevis?

– Du kan velge å tilgodese Troens Bevis med en større eller mindre andel. Hver eneste gave er veldig velkommen og bidrar til å formidle budskapet om Jesus til unådde folkeslag. På den måten kan dine verdier leve videre.

Koster det noe å skrive testamente?

– Å skrive sitt testament koster ingenting. Å få hjelp av advokat kan gjøre det enklere. Dersom Troens Bevis tilgodesees i ditt testamente vil vi ordne gratis advokathjelp til deg.

Hvor oppbevarer jeg testamentet?

– Testamentet må oppbevares på et trygt sted, gjerne hos tingretten der du bor. Da er du sikret at alle arvinger, inkludert Troens Bevis, blir kontaktet etter din bortgang.

Du kan finne svar på flere spørsmål på testament.no og arveoppgjor.no.

Jeg har tenkt på å testamentere til Troens Bevis. Hvem kontakter jeg?

– Du kan kontakte Glenn Tønnessen, på telefon (+47) 38 35 75 25, e-post [email protected] for en uforpliktende samtale. Du kan også sende brev til Troens Bevis v/Glenn Tønnessen, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal.