Troens Bevis

Skattefradrag

Både privatpersoner og bedrifter som gir gaver til Troens Bevis har rett på skattefradrag for sine gaver.

For gaver til Troens Bevis, inntil 25 000 kroner, gis 25 prosent i skattefradrag. Dette utgjør et maksbeløp på 6 250 kroner i fradrag.

Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere, og er kun for norske givere. Det gjelder også for hver ektefelle, det vil si at for ektepar er det dobbelt.

Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle 11 siffer).

Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning.

Du kan opplyse om dette via «Min Side», eller ved å ringe (+47) 38 35 75 00.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.