Klikk her for å hjelpe Nepal nå!

Korona-katastrofe i

Nepal
Du kan hjelpe de mest utsatte!

Scroll ned
Vi vet aldri hva vi møter

-Hver dag dør 100 til 300 personer. Myndighetene klarer ikke å hjelpe de mest utsatte. De fattigste som har levd av å tigge, kommer ikke lenger ut på grunn av lockdown. Vi har fått flere panikktelefoner fra fattige som ringer og gråter og holder på å sulte i hjel på grunn av lockdown, forteller en av våre feltledere.

Sajan (29) er en av våre dyktige lokale feltarbeidere. Han jobber ut mot flere unådde folkegrupper i Nepal og Himalaya. Mange av disse lever i stor fattigdom og har tilgang på lite natur-resurser.

-Under korona-tiltakene har det vært spesielt tøft for flere av de mindre folkegruppene, og vi har bragt mat til dem flere ganger, sier Sajan.

Her i Norge opplever vi lysere tider i forhold til pandemien, men i Nepal er de i den verste smittebølgen så langt. Dette rammer kanskje de små folkegruppene aller verst.

Sajan (t.v.) sammen med befolkningen i en landsby i Nepal.

Til vanlig er det 25 feltarbeidere med støtte fra Troens Bevis som går ut sammen med frivillige til ulike deler av Nepal. Der evangeliserer de og hjelper befolkningen. Også kommer de tilbake senere for oppfølging.

-Vi reiser gjerne 2-3 dager på motorsyklene før vi må gå de siste 2-5 timene på fjellstier, forteller han.

Flere områder er rasutsatt og deler av veiene kan være tatt av flom.

-Jeg tenker noen ganger at ett feilsteg, og neste stopp er himmelen, men jeg er ikke redd, ler han.

Troens Bevis sine feltarbeidere i Nepal har vært aktive med å bringe ut nødhjelp under korona krisen.

Misjon og praktisk hjelp kan gå hånd i hånd

I 2018 reiste en av Troens Bevis sine feltarbeidere, Manju, til Mukta-folket og bosatte seg i landsbyen deres. Mukta-folket var usedvanlig fattige. De tilhører Mukta Kamaiya folket, som betyr «fri slave». Dette var kanskje verdens siste myndighetsgodkjente slavefolk og ble etter mange generasjoner som slaver satt fri i år 2000. De er fortsatt sett ned på i Nepal

En dag fikk feltarbeideren be for ei dame i landsbyen med sterke personlighetsforstyrrelser. Hun ble helt frisk, og det førte til at både hennes mann, fire døtre og flere andre i landsbyen tok i mot Jesus.

Det ble starten til en menighet i landsbyen der Manju er hjørnesteinen.

Landsbyen fikk tilsendt støtte av Troens Bevis til å grave to brønner. Dette skulle hjelpe dem med å få nok vann til å produsere mer mat. I begynnelsen av desember i 2020 kunne Manju rapportere om at avlingene er større enn noen gang, takket være brønnene.

Brønnene har gitt det fattige Mukta folket i denne landsbyen mulighet til å dyrke jorden og høste inn avlinger.

Det betyr at landsbyfolkene nå får sin egen matforsyning, samtidig som det blir ekstra grønnsaker til å selge på markedet, og dermed vil bidra til å bedre levevilkårene for familiene i landsbyen.

-Det er veldig inspirerende når en kan se slike konkrete resultater der misjon og praktisk hjelp kan gå hånd i hånd, sier Glenn Tønnessen fra Troens Bevis som også har vært nede å besøkt området.

Manju kan også fortelle at 13 nye i landsbyen har kommet og blitt frelst den siste tiden!

Nå er planen å hjelpe den neste «tørre» Mukta-landsbyen med to nye brønner samtidig som evangeliet forkynnes.

Barn i landsbyen får en liten gave av vår feltarbeider Sajan.

Hjelp de mest utsatte folkegruppene i Nepal!!

Det du har lest om nå er mulig fordi noen her i Norge velger å gi bort litt av det de har. Flere feltarbeidere står allerede klare til å sendes ut og koster ca. 33kr. dagen. Hvor mange dager er du med?

Der behovet er størst Der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til.

document.getElementById('_jsDonateNext').addEventListener('click', function () { fbq('track', 'InitiateCheckout'); }, false); document.getElementById('vipps_jsContinueButton').addEventListener('click', function () { fbq('track', 'Donate', { value: jQuery("#_jsDonationForm .gift #pris").val(), currency: 'NOK' }); }, false ); document.getElementById('kort_jsContinueButton').addEventListener('click', function () { fbq('track', 'Donate', { value: jQuery("#_jsDonationForm .gift #pris").val(), currency: 'NOK' }); }, false ); document.getElementById('giver_jsContinueButton').addEventListener('click', function () { fbq('track', 'Purchase', { value: jQuery("#_jsDonationForm .monthly #pris").val(), currency: 'NOK' }); }, false ); document.getElementById('giver_jsContinueButton_vipps').addEventListener('click', function () { fbq('track', 'Purchase', { value: jQuery("#_jsDonationForm .monthly #pris").val(), currency: 'NOK' }); }, false ); afterLoad: function(anchorLink, index, slideAnchor, slideIndex) { ga('send', 'pageview', { 'page': anchorLink, 'title': slideAnchor }); }, afterLoad: function(origin, destination, direction){ var loadedSection = this; if(destination.anchor == '1'){ dataLayer.push({'event': 'PageView-Page1'}); } if(destination.anchor == '2'){ dataLayer.push({'event': 'PageView-Page2'}); } if(destination.anchor == '3'){ dataLayer.push({'event': 'PageView-Page3'}); } if(destination.anchor == '4'){ dataLayer.push({'event': 'PageView-Page4'}); } if(destination.anchor == '5'){ dataLayer.push({'event': 'PageView-Page5'}); } if(destination.anchor == '6'){ dataLayer.push({'event': 'PageView-Page6'}); } if(destination.anchor == '7'){ dataLayer.push({'event': 'PageView-Page7'}); } if(destination.anchor == '8'){ dataLayer.push({'event': 'PageView-Page7'}); } },