Troens Bevis

Pressebilder

Pressekontakt

Pressekontakt:
Daniel Tønnessen
98482443
[email protected]

 

 

 

Pressebilder
||

Rune Edvardsen

Rune Edvardsen er født i Kvinesdal, 29. juli 1962. Som yngste barn til Aril og Kari Edvardsen vokste han opp i en familie som var preget av kallet om å nå verden med evangeliet.
||

Kai Johansen

Kai Johansen er ansatt i Troens Bevis for å styrke kontakten med støttepartnerne og partnermenigheter som misjonsorganisasjonen har i Norge.
||

Aril Edvardsen

Aril Edvardsen ble født i Kvinesdal 15. november 1938 av foreldrene Astrid og Kåre Edvardsen. Han døde i Mombasa, Kenya, 6. september 2008, bare to måneder før fylte 70 år.
||

Kari Edvardsen

Kari Edvardsen giftet seg med Aril Edvardsen i 1956. Sammen grunnla de Troens Bevis Verdens Evangelisering i 1963.
||

Glenn Tønnessen

Glenn Tønnessen er ansatt som administrativ leder siden mai 2011 og har ansvaret for personalet og den daglige driften i Troens Bevis Verdens Evangelisering.
||

Sten Sørensen

Sten Sørensen kom til Troens Bevis Verdens Evangelisering i 1997. I syv år var han rektor ved den tidligere bibelskolen i Sarons Dal, Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt.
||

Hans Martin Skagestad

Siden 2011 har Hans Martin Skagestad reist som evangelist i Norge for Troens Bevis Verdens Evangelisering.
||

Barty Shokralla

Barty Shokralla er daglig leder for Troens Bevis Verdens Evangelisering sin arabiske satellittkanal, Miracle Channel.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.