fbpx
HighRes Kampanjekveld 3-3094

Om Troens Bevis

Jesus befalte: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!» (Mark 16:15). Det var hans siste befaling før Han ble tatt opp til Himmelen. 42% av verdens befolkning har ennå ikke fått høre evangeliet! Tusener dør hver dag uten å tro på Jesus! Dette kan du gjøre noe med!

 

Siden 1965 har Troens Bevis Verdens Evangelisering drevet misjonsarbeid i store deler av verden. Det var Aril Edvardsen, bygdegutten fra Kvinesdal, som startet misjonsorganisasjonen som holder til i Sarons Dal.

 

Arils tanke var å støtte innfødte evangelister som skulle plante menigheter blant unådde folkeslag. Disse skulle igjen trene opp nye evangelister som igjen plantet nye menigheter. Det ble utviklet et gratis kurs som gav innføring i kristendommens ABC, spesialtilpasset de helt kirkefremmede. I nye områder med lite virksomhet ble det arrangert store møtekampanjer for å nå unådde folkeslag, store seminarer ble holdt for å trene lokale arbeidere og media ble et viktig virkemiddel for å nå mennesker som aldri hadde vært i berøring med en kirke. Strategien ble en suksess og millioner av mennesker har siden funnet troen på Jesus.

 

Nøkkelen til de store resultatene er støttepartnerene. Med sin støtte og forbønn har de bidratt til å bygge et misjonsarbeid som i dag når over 20 land. Millioner av mennesker har siden starten for 50 år siden funnet troen på Jesus, og fortsatt når vi millioner av mennesker hver eneste dag!

Strategi som fungerer

Vi samarbeider med lokale kirker for å nå de unådde med evangeliet. De lokale kjenner kulturen og språket. De har troverdighet i møte med sine egne. De tenker langsiktig og bygger varige strukturer. Vår strategi har gitt suksess i 50 år!

 • Vi arrangerer store møtekampanjer på strategiske steder med lite kristen
  virksomhet. Dette åpner opp for menighetsplanting og mer tradisjonell
  evangelisering.
 • Vi støtter innfødte evangelister som planter menigheter blant unådde
  folkegrupper, som igjen trener nye evangelister og planter nye menigheter.
 • Vi deler ut et gratis kurs til søkende og nyfrelste som gir en grundig innføring
  i den kristne tro.

1208

Evangelister (01/11/18)

17

Land (01/11/18)

574

Nye Introkurs-elever hver dag (2018)

154

Frelst daglig gjennom Introkurset (2018)

Våre virkegrener

Innfødte Evangelister

Er vår hovedaktivitet for å nå unådde folkeslag. En innfødt evangelist kjenner språket og kulturen i sitt eget land, slipper kulturelle motsetninger og de kan operere fritt i områder som er stengt for utenlandske evangelister. Disse tar evangeliet til sine egne folkegrupper, når ut til nye områder og planter stadig nye menigheter.

Kampanjer

Troens Bevis arranger kampanjer i steder som er strategisk valgt for å nå unådde mennesker med budskapet om Jesus. Kampanjer er rettet mot den unge generasjon, og musikk brukes bevisst som kommunikasjonsmiddel. Kampanjene er et forsøk å nå inn i områder hvor tradisjonell evangelisering ikke er tillat.

Oppfølging

Troens Bevis sitt introkurs, New Life School, blir delt ut til alle frelsessøkende under kampanjene, og er et viktig redskap i oppfølgingsarbeidet for innfødte evangelister. Kurset gir grunnleggende undervisning for søkende og nye troende. Introkurset er blitt oversatt til mange språk og også tilgjengelige som en app. Denne appen kan du laste ned her.

Tre måter å bidra på

Gi en gave

    Støttekonto: 3000.37.32769
Vipps: Troens Bevis
SMS: TRO beløp til 2377

    Støttekonto: 3000.37.32769
Vipps: Troens Bevis
SMS: TRO beløp til 2377

Fast støttepartner

Stå sammen med oss i
verdens viktigste oppdrag.

Støtten går til evangelister,
kampanjer og til oppfølgingsarbeidet.

Bli partnermenighet

Samarbeid er nøkkelen!
Sammen når vi lengre ut med evangeliet.