Troens Bevis

Historien

Troens Bevis Verdens Evangelisering ble etablert i 1965, men historien går tilbake til 1960.

Aril Edvardsen, bygdegutten fra Kvinesdal, hadde kun vært frelst i tre år da han 17. mars 1960 mottok sitt livskall fra Gud:

«Din livsgjerning skal være verdensvid evangelisering gjennom innfødte evangelister.»

Dette ble retningsgivende for hele hans liv og tjeneste.

Til tross for at han sto uten lønn og hadde en familie og forsørge, sendte han samme året ut de første innfødte evangelistene i Brasil. Målet var å skaffe penger til flere. De neste årene begynte han sitt arbeid med innfødte evangelister, som også ble grunnlaget til misjonsstiftelsen Troens Bevis Verdens Evangelisering ble etablert.

I 1971 lanserte Aril et brevkurs kalt «Det Nye Liv». Kurset, som er et bibelsk selvstudium i troen på Jesus, ble senere oversatt til 55 språk. Han var også tidlig ute med bruk av moderne teknologi. En radiokanal ble i mange år kringkastet verden over med programmer som fortalte om den kristne tro.

Femti år senere er radiokanalen en TV-kanal som kan ses av 400 millioner arabere 24 timer i døgnet. Brevkurset er til nå gjennomført av seks millioner mennesker og ti tusener av innfødte evangelister er sendt ut av våre partnere. Mange av evangelistene og menighetene har blitt selvstendige, selvunderholdte og selvreformerende, og derfor er det umulig å si hvor mange mennesker som har blitt frelst gjennom vårt arbeid.

Grunnleggeren av stiftelsen døde på en misjonsreise i 2008. I dag er det hans sønn Rune Edvardsen som leder misjonsarbeidet.

gallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallery

1959
Aril Edvardsen arbeider på meieriet i Kvinesdal frem til november, da begynner han sin fulltidstjeneste.

1960
Gud taler til Aril Edvardsen under en møtekampanje i Hauge i Dalane. «Din livsgjerning skal være verdensevangelisering gjennom innfødte evangelister». Den første innfødte evangelisten ble utsendt.

1961
Første utgave av magasinet «Troens Bevis» blir gitt ut. Da folk fikk lese om de  innfødte evangelistene førte det til at mange partnere ble tilknyttet misjonsstiftelsen.

1962
I 1962 gjør Aril Edvardsen sin første reise til det Europeiske Kontinentet. Der forstår han at det såkalte «kristne Europa» bare er en myte. Europamisjonen settes igang.

1963
Gir ut bladet «Osko Duodastuos» på samisk og distribuerer det gratis til alle samiske husstander i Norge, Sverige og Finland. Planter første menighet på Korsika. Aril Edvardsen skriver sin første bok og starter eget forlag.

1964
Sommerstevnet arrangeres for første gang i Kvinesdal. Et nummer av Troens Bevis blir spredd i 50.000 eksemplarer. Starter lydbåndmisjon. Får visjonen om et misjonssenter i Kvinesdal.

1965
Sarons Dal blir kjøpt. Underhold av  innfødte evangelister startes i Jugoslavia, Israel, Jordan, Luxemburg, Paraguay, Korea og på Færøyene. Første bibelskole for innfødte evangelister blir startet i India.

1966
Troens Bevis radiomisjon begynner med sendinger til Bulgaria over Radio Monta Carlo i Monaco. Syv innfødte evangelister underholdes i Hellas, hvor det knapt finnes kristne.

1967
Starter eget trykkeri i Sarons Dal. Tusenvis av pocketbøker blir spredd over hele landet. 260 misjonærer underholdes.

1968
Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt starter, mer 28 elever på pionerkullet. Under en reise i Ungarn ser Aril Edvardsen at de 10  innfødte evangelistene som blir underholdt har plantet 80 menigheter.

1969
Aril Edvardsen drar til Asia for første gang. Han er redd for at resultatene ikke skal svare til utgiftene med reisen. Han velger da å reise de nødvendige midlene selv, heller enn å bruke noe fra misjonskassen i Troens Bevis.

1970
Under en møteserie i Halden taler Gud om å skrive Brevkurset «Det Nye Liv». Oppfølgingskontor for kurset åpnes i 50 land. Radiosendinger startes i Kina.

1971
Trykker fem millioner traktater på mange språk. Operasjon Indonesia, med tre kampanjer og predikantseminar. Har allerede 570 innfødte evangelister i 82 land.

1972
Gir sykler og høyttalere til evangelistene i Kalimanta. Operasjon Ungdomsteam trener og sender ut 500 ungdommer til team-evangelisering i norske byer.

1973
Starter arbeide i Tchad og Niger. 12 000 elever ved korrespondansekurset i Iran. Kampanjer i Asia, blant annet i Burma og Pakistan.

1974
Troens Bevis kjøper misjonsfly for å frakte litteratur og misjonærer i Afrika. Sigøynervekkelse i Spania.

1975
Starter byggingen av Sarons Dal Hallen. Gir ut bok om disippelskap («Ny visjon om en urkristen eksplosjon»). Stor kampanje på Java.

1976
«Bibelen i tegninger» legges ut for salg i narvesen-kioskene. Møter i Europa, særlig i Tyskland og Danmark.

1977
Har 170 innfødte evangelister i Europa. Aksjonsmøter i 30 norske byer.

1978
Gud taler: «Kringkastningsmonopolene vil snart bli brutt». Starter senter for massemedia. Kampanjer i Tanzania, Colombia, India. Radioevangelisering i Europa gjennom Radio Luxemburg. 10 store kampanjer i Norge.

1979
Evangeliet til midtøsten gjennom radiosendinger. Tegner kontrakt med 16 nye radiostasjoner. IMS starter TV-sendinger i Thailand.

1980
Brevkurset «Det Nye Liv» startes i Kina. Sender TV fra Sri Lanka som når over India. Har radioprogrammer på 60 stasjoner over hele verden.

1981
Aril Edvardsen mottar markedsføringsprisen for måten han sprer evangeliet. Kampanjer på Færøyene og i Kautokeino. Begynner utbygging av massemediasenteret for alvor, med forventning om at kringastningsmonopolene snart vil falle.

1982
Kjøper en TV-buss, et fullt studio med hjul som effektivt kan produsere programmer til TV-programmene som sendes ut fra Sarons Dal.

1983
TV-monopolet faller i Norden. Nytt TV-studio blir bygget under møtehallen i Sarons Dal. Innredes for produksjon av programmer.

1984
Kampanjer i Pakistan, 50000 pakistanske elever på Brevkurset «Det Nye Liv». Gud taler til Aril Edvardsen: «Nå må du vende blikket mot Øst-Europa og Sovietunionen». Første evangeliske kampanje i Polen. En mediatrailer full av bøker og kassetter turnerer over hele Norge.

1985
TV-programmet «Ny Dimensjon» sendes på 24 stasjoner i Norden. Det produseres mange programmer og videokassetter i Sarons Dal. Hele syv store korstog i løpet av året.

1986
Tusener av bibler sendes til Øst-Europa. Store kampanjer i Oslo og Bergen, Russland og Estland. Utvider med 40 nye innfødte evangelister i Portugal. Starter misjonssenter i Belize for å nå de karibiske øyer med evangeliet gjennom media.

1987
TV-programmet «Hallo Norden» lanseres sendes på flere stasjoner i Skandinavia. Nye kampanjer i Russland, i Latvia, Litauen, Hviterussland, Georgia, og Ukraina. Stor kampanje i Argentina.

1988
Har 1 200 innfødte evangelister i 120 land. Sterk satsning på å gi nødvendige evangeliseringsmidler, slik at de kan gjøre en effektiv jobb. 200.000 bibler til Sovjet.

1989
Kommunismen faller i Øst-Europa, og en veldig ny misjonsmark åpner seg fra Østersjøen og Albania i vest, til Stillehavet og Beringstredet i Øst. Arbeidet i disse landene ekspanderer.

1990
Fra dette året eksploderer Troens Bevis sitt arbeide. Aril Edvardsens kampanjer har opptil 100 000 besøkende hver kveld. På kort tid har 100 000 innfødte evangelister vært på hans predikantsenminar i Afrika, India, Sør-Amerika og Europa.

1991
Flere kampanjer i India, Ungarn, Tsjekkoslovakia, og Russland. Vekkelsesmøter i 13 norske byer. Bibelspredning i Øst-Europa.

1992
I forbindelse med kampanjer og seminarer i Russland, Sibir, Romania, Tsjekkia, Slovakia og Belarus, spres 1 300 000 bibler.

1993
I løpet av året ser Aril Edvardsen 100 000 europeere ta imot Jesus i sine kampanjer i Øst-Europa. Brevkurset «Det Nye Liv» sprer seg til mange land.

1994
Troens Bevis starter sin misjonsstrategi for å nå de 538 unådde folkeslag som lever i det tidligere Sovietunionen. Kampanjer i Kaukasus. Spredning av Brevkurset «Det Nye Liv» og bibler.

1995
De første innfødte evangelister i Kina. Gjennombrudd i Tatarstan og Basjikistan i Ural-Volga området. Utenriksministeren i Aserbadsjan sender fly til Norge for å hente nødhjelp til det shia-muslimske Aserbajdsjan.

1996
I TV2´s nyhetssending meldes det at det finnes en TV-stasjon i Sarons Dal med seertall som andre nordiske kanaler bare kan drømme om.

1997
Innvielse av satellitt-bakkesender. Gjennom denne "uplinken" kan evangeliet gå ut fra Sarons Dal og rundt hele jorden på to sekunder.

1998
Aril Edvardsen møter Yassir Arafat i Gaza. Historiske møter i Palestina. Kampanje blandt karatsjaiene. Kong Harald besøker Sarons Dal.

1999
Vekkelsesmøter i 25 norske byer. Rune Edvardsen har musikkfestivaler i Pakistan. Aril får fredspris av den pakistanske presidenten. Ungdomsfestivalen Jesus to the Nations arrangeres for første gang.

2000
Aril Edvardsen holder sitt livs største vennskap kampanjer i Pakistan. 90 000 søker frelse og 50 000 eksemplarer av Brevkurset «Det Nye Liv» blir delt ut.
I påsken reiser Aril Edvardsen sammen med 82 skandinavere på Jubilee 2000 tur til Israel, Jordan og Gaza. Her holdes det fredskonferanser og evangeliske møter for muslimer, kristne og jøder.
Før første gang i historien går samtlige kirker og menigheter i Farsund og Lista sammen om en felles møteaksjon der Aril Edvardsen taler i Vanse kirke.

2001
Det er historisk sus over Aril Edvardsens møtekampanje på Island. Han blir invitert til presidentens bolig der president Grimsson for høre om Troens Bevis sitt virke. To nye partnermenigheter tegnes og Troens Bevis har nå tre partnermenigheter på Sagaøya.

Afrika blir på nytt ett av Troens Bevis sine store satsningsområder. Aril Edvardsen holder kampanje i Kigali og Rune Edvardsen holder fire musikkfestivaler i andre byer i Rwanda.

2002
Aril Edvardsen holder tre store vennskaps kampanjer i Kongo, Burundi og Pakistan. Over 167 000 brevkurs blir delt ut til frelsessøkende.
Rune Edvardsen holder sine første konsertkampanjer i India. Grunnlaget for Dina Stiftelsen sitt arbeid blir lagt da 18 hjemløse gutter flytter inn på Troens Bevis sine lokaler i Goma.

2003
Aril Edvardsen holder kampanjer i Malawi, i Bukavu i Kongo og Bujumbura i Burundi. Nærmere 100 000 frelsessøkende får utdelt første leksjon av Brevkurset «Det Nye Liv». Troens Bevis starter arbeidet blant twa-folket, også kjent som pygmeer. Rune Edvardsen holder to nye musikkfestivaler i India der 15 000 hinduer søker frelse.

2004
NRK-produsent Erling Borgen lanserer dokumentaren «Himmelen Revner» om livet til Aril Edvardsen. Det feires 40. års jubileum for Sommerstevnet i Sarons Dal der statsminister Kjell Magne Bondevik deltar. Rune Edvardsen kjøper et helt fjell der pygmeene i Masisi i Kongo kan bosette seg og dyrke jorden.

2005
Rune Edvardsen holder musikkfestivaler i Kongo. Aril Edvardsen holder to store kampanjer i Sudan der 50 000 eksemplarer av Brevkurset «Det Nye Liv» deles ut.

Det blir kjent at Burundis nye president, tidligere opprørsleder Pierre Nkurunziza, kom til tro under Aril Edvardsens kampanje i 2003. Et nært vennskap mellom presidenten og Troens Bevis formes. Rune Edvardsen holder to nye musikkfestivaler i India. Hans festivaler siden 2002 har ført til en ungdomsvekkelse der mellom 100 000 til 200 000 er blitt aktive i menigheter.
Den arabiske satellitt kanalen til Troens Bevis, Miracle Channel, begynner å sende 24 timer i døgnet til den arabiske verden.

2006
Aril Edvardsen holder folkemøter i fire norske byer og inviterer presidenten i Burundi, Pierre Nkurunziza, til Norge. Burundis president vil bruke Brevkurset «Det Nye Liv» for å gjenoppbygge landets moral etter årtier med krig.
Aril Edvardsen holder kampanje og fredskonferanse i Senegal. Gullbryllupsgave til Kari og Aril Edvardsen under Sommerstevnet i Sarons Dal finansierer to kampanjer i Tanzania og Burundi samme høst. Rune Edvardsen holder to nye musikkfestivaler i India. Miracle Channel får over 28 000 tilbakemeldinger fra muslimske seere dette året.

2007
Rune Edvardsen holder sin 11. og 12. musikkfestivaler i India og 25 nye menigheter plantes i Chennai og Vijayawada. Det holdes også kampanjer i Uvira i Kongo.
Aril Edvardsen skriver ferdig 4. bind av verket «Solgudens Autostrada». Rune Edvardsen overtar offisielt ledelsen i Sarons Dal etter Aril Edvardsen under Sommerstevnet i Sarons Dal.
58 986 muslimer kontakter Troens Bevis etter å ha sett på Miracle Channel.

2008
Aril Edvardsen besøker Russland og Abkazia for det som blir siste gang. Troens Bevis sitt arbeid i Sovjet siden 1986 har ført til 600 nye menigheter og hundrevis av husmenigheter.
155 nye menigheter er plantet i India som følge av Rune Edvardsens musikkfestivaler i landet siden 2003. Aril Edvardsen holder sin siste kampanje på Zanzibar i august. 6. september får han hjerteanfall og dør i Nairobi.

2009
Tusenvis av partnere erklærer på ny sin støtte til Troens Bevis under Sommerstevnet i Sarons Dal.
Ny storsatsing i Indonesia med kampanjer. Rune Edvardsen holder ny kampanje i Kongo der tusenvis kommer til tro. 1100 nye husmenigheter er plantet i Benin på ni år. Troens Bevis sitt humanitære arbeid gjennom Dina Stiftelsen i Kongo og Burundi fortsetter å vokse. Miracle Channel slår alle rekorder og mottar 120 000 seerhenvendelser fra muslimer.

2010
Miracle Channel begynner å sende på to satellitt nettverk samtidig og når 97 prosent av husstandene til over 330 000 millioner arabere. Rune Edvardsen holder tre musikkfestivaler i India og nærmere 48 000 registrerer seg som nye troende.

For mer fyldig informasjon, les boken: «Fra Sarons Dal til jordens ender».

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.