Troens Bevis

Nyheter

Oddvar Tegnander har fått hjemlov

Oddvar Tegnander (86 år) døde onsdag kveld etter en kort tids sykdom.

Av

Han var den første rektoren ved Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt i Sarons Dal – en oppgave han utførte med stor dyktighet i syv år. Oddvar Tegnander hadde store bibelkunnskaper som han delte til nye generasjoner både i Sarons Dal og på Betelinstituttet i Trondheim.

Han var frimodig, visjonær og ivrig for folkevekkelse. Tegnander holdt fast på at Norge vil oppleve en rik vekkelsestid før Jesus kommer igjen.

Hans mange bøker, tretti i tallet, om menighet, endetid og vekkelse er kraftfulle og trosfylte og forteller om en aktiv og engasjert forkynner.    

Kari Edvardsen, Rune Edvardsen og staben i Troens Bevis takker Gud for Oddvar Tegnanders rike liv – ikke minst for de syv årene han hadde i Sarons Dal. Tankene går til sønnen Frank og øvrige familie. Må Herren styrke dere i sorgen.

Fred med pinseforkynner Oddvar Tegnanders gode minne! Vi sees igjen!

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.