Troens Bevis

Nyheter

Gråt av glede

Disse tre herrene er mangeårige Sarons Dal-venner. Svein Andersen gråt av glede da han så hvor flott hallen var blitt!

Av

Svein Andersen og Jan Erik Børrestad er i dag på besøk i Sarons Dal. Forlagssjefen og styreformannen i Hermon forlag er på befaring. De vil se på hvordan de skal rigge seg til med butikk som betjener alle stevnedeltakerne med oppbyggelig litteratur. Her møtte de arkitekten for hallen, Jan Willy Jensen - eller som han selv kaller seg: «Vår Herres tegner». De ble tatt imot av Sten Sørensen.

 

Disse tre herrene er mangeårige Sarons Dal-venner. Svein Andersen gråt av glede! Da gråt Sten Sørensen litt også, for dette er overveldende flott. Her er det virkelig lagt til rette for misjon i framtiden! Hvilken glede! Velkommen til sommerstevnet 14. - 22. juli.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.