Troens Bevis

Nyheter

Støtter Hallen med 1,41 millioner kroner

Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal

Kvinesdal kommune har enstemmig bevilget 1,41 millioner kroner til støtte av renoveringen av Sarons Dal-hallen. Det er en stor håndsrekning og annerkjennelse av arbeidet som drives utfra Sarons Dal.

Av

Hvorfor sa kommunen ja til å bevilge 1,41 millioner kroner til renoveringen av Sarons Dal-hallen?
Kommunen setter stor pris på et aktivt foreningsliv og tilrettelegging for gode møteplasser, og har derfor ved flere anledninger støttet opp om utbyggingsprosjekter.
Troens Bevis Verdens Evangelisering har vært med å sette Kvinesdal på kartet. Vi har et godt samarbeid og Troens Bevis’ virksomhet betyr mye for Kvinesdal, svarer ordfører Per Sverre Kvinlaug.

 Hva betyr aktivitetene i Sarons Dal for kommunen?
Aktiviteten i Sarons Dal er av stor betydning for kommunen. Tiltaket er viktig for sommerstevnet og gir betydelige ringvirkninger for handelsnæringen. Den utgjør også et betydelig antall arbeidsplasser. At vi nå også får den største konsert- og konferansearenaen mellom Stavanger og Tønsberg, blir svært spennende og gir store muligheter for bygda vår, svarer en stolt ordfører.

hallen-3d

3D-tegning av renoveringen

Hva var din følelse etter at vedtaket gikk igjennom i kommunestyret?
Jeg var veldig godt fornøyd da et enstemmig kommunestyre gikk for denne støtten. Flere av politikerne kom med gode ord om planene. Selv har jeg hatt gleden av i flere år og hilse stevnedeltakerne velkommen til Kvinesdal. Det er veldig flott å se så mange mennesker kommer og har gode dager sammen, unge og eldre. Jeg vil også rette en takk til styret og alle dere i TB, for deres pågangsmot og engasjement, og ser frem til åpningen av den "nye hallen" med stor glede, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.