fbpx

Verdens ungdommer er mer religiøse enn antatt

På verdensbasis er 4 ut av 5 ungdommer religiøse, og kun 13 prosent sier at de ikke har noe forhold Gud eller tro.

 

Av Bente Rognmo Thakre

Dette er resultatene av en internasjonal studie foretatt av den anerkjente tyske Bertelsmann Stiftelsen

I 21 land ble 21 000 ungdommer kartlagt i den største utredelsen noensinne om betydningen av religion i de største kulturene i verden.

Den viser at på verdensbasis er mer enn fire ut av fem ungdommer (85 prosent) religiøse, og nesten halvparten (44 prosent) dypt religiøse. Bare 13 prosent svarer at de ikke har noe forhold til Gud eller tro.

Store forskjeller fra land til land
Men det er stor forskjell fra land til land og blant de forskjellige trossamfunnene. Mens unge voksne i Islamske stater og utviklingsland er spesielt religiøse, er unge i Europa sammenlignbar lite troende.
For eksempel er 80 prosent av alle protestanter utenfor Europa dypt religiøse, og 18 prosent av dem religiøse, mens bare syv prosent av unge protestanter i Europa er dypt religiøse og bare 25 prosent er nominelle medlemmer av kirken.

Studien vise samme bilde hos de katolske. Selv om andelen dypt religiøse katolske ungdommer i Europa ligger på 25 prosent, er den på 68 prosent på utsiden av Europa. Bare en tredjedel av ungdommer i Øst Europa og Russland er blitt døpt, og de fleste ungdommene der har ikke noe forhold til tro eller kirken. Bare 13 prosent er dypt religiøse blant dem. Studien viser også at en tredjedel (35 prosent) av ungdommene som var med i undersøkelsen på verdensbasis som ikke hadde tilhørighet i ett trossamfunn, allikevel så på seg selv som religiøse.

De unge ber
De unges utøvelse av sin tro varierte også sterkt fra land til land og trossamfunn.
90 prosent av ungdommer i religiøse land slik som Nigeria og Guatemala rapporterte at de ber minst en gang om dagen, og tre ut av fire gjør det samme i land som India, Marokko og Tunisia.

Som kontrast er ikke daglig bønn vanlig lenger blant europisk ungdom. I Frankrike ber kun 9 prosent daglig, i Russland 8 prosent og i Østerrike ber kun 7 prosent av de unge daglig.

USA skiller seg ut
Landet som skiller seg ut i den industrielle verden er USA. Det som er tilfelle for de voksne i dette landet stemmer også for den yngre generasjonen: det er mange flere religiøse her enn i andre vestlige land.  57 prosent av amerikansk ungdom sier at de ber daglig. Blant amerikanske pinsevenner og frikirkesamfunn karakteriserer 90 prosent av de unge seg som dypt religiøse.

Myten om lunken ungdom stemmer ikke
Forestillingen om at ungdom er mindre religiøse enn foreldrene sine er bare riktig i Europa. I Marokko tror 99 prosent av ungdommene på Gud og et liv etter døden. I Brasil, Tyrkia og Nigeria er antallet 90 prosent, og i Israel, Indonesia og Italia ligger det på 80 prosent.
Men selv i Europa er det unntak. I Storbritannia er det flere blant den yngre generasjonen som blir religiøst troende enn blant den eldre generasjonen. Og unge Israelere er betydelig mer religiøse enn sine foreldre.

Dr. Martin Rieger, som har ledet denne undersøkelsen, sier at ”antagelsen om at den religiøse troen blir uttynnet fra generasjon til generasjon viser seg å være helt feil ifølge vår verdensvide undersøkelse –  selv i mange industrielle land.

Bekrefter trenden
Erfaringene til Troens Bevis Verdens Evangelisering over de siste årene kan bekrefte trenden som er kommet frem i disse opplysningene.  Gjennom store musikkfestivaler i India er det enorm respons på evangeliet fra ungdom. Satellitt kanalen for arabere opplever også at mye av responsen kommer fra unge i Nord Afrika og Midtøsten som tror at Gud finnes men søker etter den ”rette veien”. En veldig stor andel av dem som tar Troens Bevis sitt brevkurs ”Det Nye Liv” på en rekke språk, spesielt i Afrika, er unge mennesker, deriblant mange soldater og skoleelever.

-Det vi opplever i Norge er at veldig mange ungdommer er positive til Jesus, men de skyr organisert kristen virksomhet og vil ikke bli stemplet som ”en av dem” sier festivalsjef i Sarons Dal, Helge Flatøy.

Av jordens 6.69 milliarder mennesker er det fremdeles 2.72 milliarder som ikke har hørt evangeliet.

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter