Troens Bevis

Våre givere gjør meg ydmyk

Ebbe Sørensen er nyansatt i Troens Bevis og skal ha kontakt med giverne.

Av Bjørn Olav Thune

- Hvorfor har du byttet jobb og begynt i Troens Bevis?
- Jeg ble dramatisk frelst som 16 åring. Møtet med Jesus var overveldende og livsforvandlende. Da kjente jeg på et behov for å dele dette med andre. Jeg tenkte; dersom de bare får høre om hvem Jesus er og hva han har gjort, så kommer de til å velge Ham. Det er da ingen som mot bedre vitende kan si nei til ham. Misjonsgløden var på plass. Jeg vurderte også i min ungdom om jeg skulle bli misjonær, men så traff jeg min Sten og han hadde allerede en tjeneste i Guds rike. Barna våre er store nå, så da Troens Bevis skulle lyse ut en stilling, begynte hjertet å banke. Egentlig skulle jeg vel bare korrekturlese annonser som Sten skulle sende ut. Men jeg ble ikke kvitt tanken. Tenk på alle de som ALDRI har hørt de gode nyhetene. Jeg ble «jaget» av dette. Under nattverd banket hjerte ekstra. Dette er det mange som ikke vet at de kan ta del i. Dermed søkte jeg på annonsen – og nå sitter jeg på et kontor i Sarons Dal.

- Hva består jobben din av i Troens Bevis?

- Jeg har ansvar for å holde kontakten med alle de som gir til arbeidet som drives ut ifra Sarons Dal. Noen givere tror de gir fast og så gjør de kanskje ikke det da avtalen har stoppet. Noen ganger er det avtalegiroer som av en eller annen grunn ikke lenger fungerer. Andre vil starte nye avtaler, og andre vil kanskje avslutte etter at de er kommet på sykehjem. Da er det viktig at alle blir møtt og hjulpet. De som avslutter etter et langt livs tjeneste, skal få gjøre det med takk og god samvittighet. Det er et ærefult oppdrag vi står i, og giverne våre gir av glede. Jeg tror at også de føler at de er med på noe stort.

- Nå har jeg fått være med på den første reisen i jobbsammenheng. Vi var i Nord-Norge og besøkte en partnermenighet i tillegg til at vi fikk en ny. Det var en flott opplevelse. Ekstra kjekt er det å reise med min kjære Sten. Det blir sikkert flere turer. Jeg regner med at jeg kommer til å få ansvar for å dokumentere noe av det flotte som skjer og at jeg derfor vil være med på litt forskjellige turer. Det er viktig at giverne våre får ta del i det Gud gjør gjennom Troens Bevis sitt arbeid

- 


Hvor viktige er giverne for misjonen?

- Troens Bevis driver et enormt arbeid. Dette drives på vegne av giverne. Giverne er helt avgjørende for at arbeidet skal kunne drives. Svaret må bli at de er maksimalt viktige. Det tror jeg de vet. 5 416 forskjellige givere var med å gi større eller mindre beløp i 2016. Er ikke det fantastisk? Tenk at så mange har valgt å bruke av sin økonomi for å nå ut med evangeliet gjennom Troens Bevis! Nå er det etter hvert blitt mange organisasjoner som trenger penger til sitt arbeid. Det er mye nød som banker på våre lommebøker. Men oppdraget vårt er å nå ut til de som lever uten håp. Et møte med Jesus gir dem en verdighet og en framtidstro, selv om de lever under totalt andre levevilkår enn oss. Når Rune er ute i verden og ser hvor våre bidrag kan gjøre mest nytte, vet han at han har solide støttepartnere der hjemme som står sammen med ham.




- Hvorfor tror du giverne prioriterer dette gjennom et langt liv?

- De som har vært med å støtte gjennom et langt liv har fått med seg oppstarten av arbeidet. Det ble tydelig for mange at det kallet som Aril Edvardsen fikk, det kom ikke fra ham selv, men fra høyere makter. Det Aril klarte å utrette gjennom sitt liv var ikke menneskeverk. Jeg tror at mange mennesker har lyst å støtte noe som virkelig er Gudgitt. De vurderer nøye hva de ønsker å gi sine penger til, fordi de vi gjerne investere i noe som har stor betydning for mennesker. Troens Bevis har bygget opp en organisasjon som evner å nå ut til nye og gi dem «førstehjelp» på veien gjennom brevkurs og deretter hjelpe dem inn i et fellesskap slik at de blir bevart. Det er «full pakke». Dette arbeidet er Gudgitt. Visjonen ble gitt av Gud og Han er fortsatt med å velsigne arbeidet. Så er det bare å håpe at også de yngre generasjonene kan fortsette å støtte på en like trofast måte. De mange barnefamiliene som kommer hit under stevnet, kan fort bli «infisert» av misjonsviruset. Vi har heldigvis også mange unge givere.





- Hvilket argument vil du bruke overfor en potensiell ny giver?

- Vi har veldig flott og godt utarbeidet informasjonsmateriell. Det er som regel enkelthistoriene som griper hjertene. Gud frelser ikke folkeslag, men enkeltindivider med egne historier. Det finnes ikke noe større enn vitnesbyrdet til et mennesket som har gått over fra mørket til lyset og som har fått fred og håp i hjertet. Vi har det så godt i Norge, og mange ville ikke oppleve det som belastende om de ga noe til misjon. Pengene hit vil ha evighetsbetydning, det er jeg overbevist om.

- Troens Bevis har vært ditt hjertebarn i mange år. Hvorfor det?
- 
Som nyfrelst kom jeg hit til Sarons Dal med mine nyfrelste foreldre og søsken. Vi ble overveldet over at noen tok misjonsbefalingen til de grader på alvor. Det kjentes veldig rett. Dessuten framsto Aril som en Guds mann med evne til å høre Guds tiltale. Det er virkelig mange bevis i kjølevannet av hans tro. Rune Edvardsen klarer å videreføre arbeidet i samme ånd. Han har litt andre metoder, men det er helt rett fordi verden har forandret seg mye de siste 60 år. Det er tiltalende at de er mennesker med en meget enkel livsstil som er villige til å betale en høy pris selv for at visjonen de bærer på skal kunne iverksettes. De som lever nær på familien Edvardsen får stor respekt for hvem de er!



- Gleder du deg til din nye oppgave i Sarons Dal?
- Det har vært en flott oppstart for meg. Når jeg får innblikk i hva våre givere gir og hvem de er, da kjenner jeg på ydmykhet og ærbødighet. Denne giverinnsatsen må være Gudsinspirert. I tillegg er det flotte medarbeidere her som ivrer for det samme. En dag på kontoret går veldig fort, det er vel et godt tegn på trivsel. Noen tjener Gud på arbeidsplassen sin i kommunen, butikken eller på den kristne grunnskolen. Nå gleder jeg meg over å kunne tjene Gud her. Jeg gleder meg til å se enda flere bevis av troen både til båre givere og til våre utsendte medarbeidere i fjerne strøk. Dette er virkelig spennende!

Støtt Troens Bevis med en misjonsgave her.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.