Troens Bevis

Medhjelper

Bli medarbeider

Fra 14. til 22. juli inviterer vi til Sommerstevne i Sarons Dal. Med flere tusen besøkende er det mange oppgaver under stevneuken. Det trengs derfor mellom 300 til 350 frivillige medarbeidere for å arrangere Sommerstevnet.

Som medhjelper vil du bidra til det som skjer under stevneuken. Folk blir frelst, barn og ungdom lærer om Jesus og innfødte evangelister blir sendt ut i Asia.

Du får gratis kost & losji

Dersom ønskelig så kan medarbeidere benytte seg av våre rabatterte ordninger som er følgende:

 • medarbeidere får gratis kost og losji de dagene man jobber. Hvis man hjelper til under hele stevneuken tilsvarer dette en verdi på minst 2500.-.
 • medarbeidere får tilbud om gratis campingplass. De som har verken telt eller campingvogn får et tilbud om å sove i fellestelt eller på sovesal. Dette må klareres på forhånd. Man må være medarbeider i minimum 4 dager for å kunne få gratis/redusert overnatting.

MERK! Dersom man kommer alene er overnattingen gratis. Om en i familien er medarbeider, er det halv pris for hele familien på campingplassen. Om to i samme telt eller campingvogn er medarbeidere, får hele familien gratis overnatting.

 • Alle medarbeidere vil få utlevert et matbånd som er til fri anvendelse de dagene man arbeider. Frokost, middag og kveldsmat blir servert i matsalen hele uken.

Her er det vi trenger:

 • Parkeringsvakter
 • Nattevakter
 • Møtevert-sikkerhet
 • Møtevert-vertskap
 • Kjøkkenhjelpere
 • Vaffelselgere
 • Renholdere
 • Gruppeledere på Planetene
 • Praktisk hjelp på Planenete

 

Mer om oppgavene

For å melde deg som medarbeider, klikk her.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med:

Cecilie Nyland
Epost: [email protected]
Telefon: (+47) 48 43 44 86

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.