Troens Bevis

Kampanjer

Misjonskampanjer

Hvert år arrangere Troens Bevis evangeliske kampanjer i ulike deler av verden. Hvert sted er strategisk valgt for å nå unådde mennesker med budskapet om Jesus.

Kampanjene er gjerne rettet mot den unge generasjonen, og musikk brukes bevisst som kommunikasjonsmiddel.

Med kampanjene prøver vi å nå inn i områder hvor tradisjonell evangelisering ikke er tillatt. Lengselen blant mennesker er stor og resultatene enorme. Hvert år tar titusener imot Jesus som sin personlige frelser. Kampanjene er derfor et avgjørende redskap som rydder vei for mer tradisjonelt arbeid med menighetsplanting og evangelisering.

Troens Bevis har et sterkt fokus på oppfølgingsarbeidet etter en kampanje. Lokale ledere er godt forbredt og nye menigheter blir plantet av innfødte evangelister som er trent for oppgaven. Mange av disse blir underholdt av Troens Bevis i oppstartsfasen.

Troens Bevis sitt brevkurs «Det Nye Liv» blir delt ut til alle frelsessøkende under kampanjene, og er et viktig redskap i oppfølgingsarbeidet. Kurset er et bibelsk selvstudium som gir grunnleggende undervisning i troen på Jesus.

Parallelt med kampanjene arrangeres fredskonferanser og pastor- og lederseminarer. Her blir de lokale arbeiderne inspirert og utrustet til å nå enda lenger ut med evangeliet i sitt eget land.

Som en partner vil du legge grunnlaget for flere slike kampanjer. Din støtte leder hvert år nye mennesker i kontakt med Jesus Kristus.

BLI STØTTEPARTNER

 

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.