Troens Bevis

Ukens andakt

La oss gjøre det gode

Skrevet av 

Gode gjerninger fungerer! Vi når lengst om vi viser godhet der vi ferdes.

Mange ute i den store verden har respekt for og gir anerkjennelse til innsatsen misjonærene praktiserte i møte med verdens nød. Man kan ikke tale til sultne mager, var valgspråket.

Det er nok ikke den materielle nøden som er størst i vårt land. Men andre former for nød og behov finnes.
Gode gjerninger fungerer.

«Og la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rett tid skal vi  høste, hvis vi bare ikke mister motet.» Gal 6,9.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.