Troens Bevis

Ukens andakt

Du blir glad når du bruker dine nådegaver - Del 2

Skrevet av 

En del mennesker vet ikke hva de vil og hvilke gaver de kan tjene med i sin kirke. Om det er slik for deg er det viktig å ikke sette seg ned. Det er mye bedre å ta på seg en oppgave og finne ut om dette er noe man passer til å gjøre enn å ikke gjøre noe. Etter hvert som ferdighetene utvikles vil en merke om dette gir tilfredshet og glede. Vi tror også det er viktig å samtale med og lytte til hvordan andre trygge kristne mener at man fungerer i arbeidet som gjøres. Så er det også mange tjenester som en kirke må gjøre som ikke noen ønsker å utføre. Da er det viktig at vi deler på slike oppgaver slik at det som er nødvendig å gjøre faktisk blir gjort – selv om det ikke er så gøy.

Mitt råd er å finne ut hvilke oppgaver som gir deg størst glede og som du liker. Det å tjene er et spørsmål om kall og lydighet, samtidig er det Guds hensikt at vi skal bli glade av å bruke våre gaver i Guds tjeneste.

Med ønske om Guds velsignelse!

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.