Troens Bevis

Ukens andakt

Gud er en dalgud

Skrevet av 

I bibelordet trodde syrerne at Gud ikke var en dalgud, men bare en fjellgud: ”Da trådte Guds mann fram og sa til Israels konge: Så sier Herren: fordi syrerne ha sagt: Herren er en fjellgud og ikke en dalgud, så vil jeg gi hele denne mengden i din hånd, og dere skal kjenne at jeg er Herren” 1 Kong 20,28.

Folket kjente til at  Gud var med folket oppe på fjellet, men de hadde ikke gjort samme opplevelser med Ham nede i dalen. Derfor understrekes at Gud også er med nede i dalen.

Gud er også tilstede i dalen. Min Gud er også en dal-gud! Vi finner noen uttrykk som bekrefter dette: ”Om jeg enn vandrer gjennom dødsskyggens dal …” ”Han gjør tåredalen om til et kildevell.”

Det er ingen høyde uten en dyp dal. Det er ingen fødsel uten veer.

”Veien med min frelser går gjennom dype daler. Men en stemme til meg når som så liflig taler. Den meg bringer trøst og fred, salig fred som varer ved. Hele veien går han med, hjem mot himlens saler.”

Gud vil alltid være nær oss! Det kan vi stole på!
Ha en fin dag!

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.