Troens Bevis

Siste nytt
03. april 2017 Under Ukens andakt

Ukens andakt av Sten Sørensen.

28. mars 2017 Under Miracle Channel

Nadia fra Iran, Akbar fra Afghanistan og Sjeik Hasan fra Afrikas horn er tre muslimer som har kommet til tro på Jesus gjennom en vekkelsesbølge i den muslimske verden. Her kan du lese om fenomenet kirkehistoriker David Garrison har kartlagt etter å ha studert bevegelsen i flere år. 

27. mars 2017 Under Ukens andakt

Ukens andakt av Sten Sørensen.

21. mars 2017 Under Evangelister

Her kan du lese hvordan en skolejente i Thailand, en musikkelev i Vietnam og menigheter i Nepal får kunnskap som for dem er så revolusjonerende at det forandrer både liv og hjem.

20. mars 2017 Under Ukens andakt

Ukens andakt av Sten Sørensen.

16. mars 2017 Under Miracle Channel

På tross av nedslående omstendigheter i Sudan, våget denne kvinnen allikevel å ha tro for det største ønsket i hennes liv, et barn.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3080 30 43007

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.