Troens Bevis

Siste nytt
16. mars 2017 Under Miracle Channel

På tross av nedslående omstendigheter i Sudan, våget denne kvinnen allikevel å ha tro for det største ønsket i hennes liv, et barn.

14. mars 2017 Under Norge

- Vi sliter med vår troverdighet dersom vi er etterfølgere av Jesus Kristus uten å være motivert av solidaritet med mennesker i verden, sier Frank B. Erlandsen til Troens Bevis.

13. mars 2017 Under Ukens andakt

Ukens andakt av Sten Sørensen.

09. mars 2017 Under Kampanjer

Yargatenga med sine 6000 innbyggere er kanskje en av de minste byene Troens Bevis noen gang har hatt kampanje i. Aldri før har det blitt arrangert noe lignende her.

06. mars 2017 Under Ukens andakt

Ukens andakt av Sten Sørensen.

03. mars 2017 Under Hjelpearbeid

Jeg har lest Jan Egelands ytring på NRK, som Troens Bevis har fått tillatelse til å gjengi.  Han skriver at vi har bygget murer imot lidelsene. Europa bygger murer og gjerder i mot de som trenger hjelp.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3080 30 43007

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.