Troens Bevis

Siste nytt
21. januar 2005 Under Kampanjer

I november 2004 besøkte Kari og Aril Edvardsen India med en serie møter. Vennskapskampanjen i tvillingbyen Khudpullapur resulterte i 5 nye menigheter, tusenvis av frelsessøkende og 1000 predikanter som ble satt i brann for evangeliet.

21. januar 2005 Under Miracle Channel

Da en av Troens Bevis sine medarbeidere nylig var på en rundreise i Marokko møtte han flere marokkanere som har bestemt seg for å følge Jesus, etter å ha hørt evangeliet over eteren.

21. januar 2005 Under Miracle Channel

Websiden til Troens Bevis fikk nøyaktig 6.934 besøk i desember og omtrent 46.000 besøk i 2004.

14. januar 2005 Under Evangelister

Troens Bevis sin innfødte misjonær på Andamanøyene forteller at det midt i flomkatastrofen har åpnet seg en mulighet til å ta nødhjelp og evangeliet til en av urstammene på Nicobarøyene som har levd helt isolert fra omverdenen.

14. januar 2005 Under Miracle Channel

Hele 15.596 nye personer kontaktet Troens Bevis sitt oppfølgingssenter for TV-kanalen ”Miracle” i 2004. I desember ble kanalen overstrømmet av jule og nyttårshilsener fra takknemlige seere som har kommet til tro på Jesus gjennom programmene og brevkurset ”Det nye liv”.

14. januar 2005 Under Brevkurs

Ved utgangen av 2004 er det nå 10.444 registrerte elever ved Troens Bevis sitt brevskolekontor i Belarus (Hviterussland). Mange av elevene har sterke historier der de gir evangeliet æren for å ha forandret vanskelige livssituasjoner, ofte preget av den tøffe hverdagen. Flere av elevene er også innsatte som øyner nytt håp om en bedre fremtid gjennom evangeliets kraft til forandring.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.