Troens Bevis

Aril Edvardsen

Aril Edvardsen ble født i Kvinesdal 15. november 1938 av foreldrene Astrid og Kåre Edvardsen. Han døde i Mombasa, Kenya, 6. september 2008, bare to måneder før fylte 70 år.

17. mars 1960, kun 22 år gammel, mottok Aril kallet fra Gud, som ble retningsgivende for hele hans begivenhetsrike liv og tjeneste: Din livsgjerning skal være verdensvid evangelisering til unådde folkeslag.

Aril var evangelisten, fredsaktivisten, brobyggeren, foregangsmannen og den uredde ”bygdegutten” fra Kvinesdal, som ble internasjonal og langt større kjent, aktet og respektert utenfor enn innenfor Norges grenser.

Den eventyrlige utviklingen fra pionertiden og fram til i dag..

Allerede i 1960 startet Aril opp arbeidet med innfødte evangelister ut fra tanken om at ”du kommer aldri nærmere de unådde enn gjennom en innfødt evangelist”. Gjennom årene er titalls tusen mennesker vunnet for evigheten, og tusener av lokale menigheter blitt grunnlagt.

I 1961 startet Aril opp misjonsbladet Troens Bevis. Gjennom årene skrev Aril godt over 50 bøker hvorav flere er trykket i opplag på mange titalls tusen.

I 1962 gjorde Aril sin første misjonsreise til Europa. Fram til sin siste evangeliske kampanje på Zanzibar i august 2008, holdt han rundt 130 store møtekampanjer og vennskapskorstog i fire verdensdeler gjennom 47 år.

I 1964 ble det første skandinaviske sommerstevne holdt i Kvinesdal. Om høsten mottok Aril visjonen om å bygge et misjonssenter for verdensevangelisering. Gud sa: "Her skal du bygge Meg et senter som skal utføre tre ting":

1) Et inspirasjonssenter for verdensevangelisering.
2) Et forsoningens og enhetens sted for alt Guds folk.
3) Et vitnesbyrd for den ikke-kristne del av Skandinavias befolkning
    om at Jesus fra Nasaret lever i dag.

Aril var evangelisten, fredsaktivisten, brobyggeren, foregangsmannen og den uredde ”bygdegutten” fra Kvinesdal, som ble internasjonal og langt større kjent, aktet og respektert utenfor enn innenfor Norges grenser.

I 1966 begynte Aril å ta radio i bruk i evangeliseringen. De første radiosendingene gikk over Radio Monte Carlo i Monaco. Samme året ble Troens Bevis film introdusert, og senere fulgte lydbånd, kassetter, CD og etter hvert moderne tekniske hjelpemidler som Internett og satellittevangelisering.

I 1968 ble Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt (TBBMI) åpnet med 26 elever på pionerkullet. Skolen markerte i 2008 sitt 40 års jubileum, og ble samme år flyttet til Oslo. Nærmere 2000 elever ble uteksaminert fra TBBMI på 40 år.

I 1970 ble de såkalte Dypere Liv-konferansene arrangert for første gang i Sarons Dal. En konferanse som etter hvert fikk en svært viktig funksjon i den karismatiske fornyelsen på 70- og 80-tallet.

I 1971 lanserte Aril et brevkurs kalt ”Det Nye Liv”. Kurset, som er en lettfattelig introduksjon i den kristne tro, ble senere oversatt til 55 språk og er til nå gjennomført av 5,5 millioner mennesker verden over.

I 1973 besøkte daværende statsminister Lars Korvald Sarons Dal. Senere inviterte Aril flere ganger landets fremste politikere til folkemøter under Sommerstevnene i Sarons Dal.

I 1977 utkom den såkalte ”Hvitboka” – pinsebevegelsens «svar til Aril Edvardsen». Boka ble klimaks i den mange års pågående strid med pinsebevegelsen, som da kom til overflaten.

I 1979 gikk radioprogrammet Miracle på lufta over 16 stasjoner, og et topp moderne massemediesenter tatt i bruk i Sarons Dal. Til sammen ble radioprogrammene fra Sarons Dal kringkastet på 60 radiostasjoner i fire verdensdeler. Lytterpotensialet økte etter hvert til rundt to milliarder og dekket rundt 80 land.

I 1980 ble Aril tildelt markedsføringsprisen og invitert inn i styret for Den internasjonale kirkevekstkomiteen, grunnlagt av koreaneren David Yonggi Cho, leder for verdens største menighet. Utover 1980-årene startet TV-eventyret opp i Sarons Dal, med potensial til å nå hele verden med evangeliet på få sekunder.

I 1985 drev Aril og Troens Bevis 50 oppfølgingskontorer for Brevkurset ”Det Nye Liv” rundt omkring i verden på 50 ulike språk.

I 1992 ble Aril utnevnt til æresdoktor i USA.

I 1996 skjøt den moderne satellittevangeliseringen fart for alvor. 6. januar dette året begynte sendingene på den såkalte ”muslimsatellitten”.

I 1998 besøkte Hans Majestet Kong Harald og Dronning Sonja Sarons Dal. Misjonsvirksomheten nådde ut til 200 nasjoner og republikker verden over.

Sammen med 110 pilegrimer fra hele Skandinavia reiste Aril og Kari på historisk vennskapsbesøk til Israel og Gaza påsken 1998. Under besøket i Gaza ble han to ganger invitert til palestinernes daværende leder, Yassir Arafet.

I 1999 mottok Aril muslimske statsråder i Sarons Dal, og holdt internasjonal freds- og harmonikonferanse i Oslo og Sarpsborg. Under et vennskapskorstog i Pakistan, ble Aril tildelt en internasjonal fredspris av Pakistans, muslimske president Rafiq Tarar, for sitt brobyggerarbeid ved å samle muslimske, kristne og andre religiøse ledere.

I 2004 presenterte den tidligere NRK-journalisten, Erling Borgen, dokumenterfilmen ”Himmelen revner”, om Arils liv og tjeneste. Premieren fant sted på Kvinesdal kulturhus.

I 2007 ble Rune, Aril og Karis sønn, offisielt innsatt som ansvarlig leder i Sarons Dal etter Aril.

I 2008 holdt Aril sin siste kampanje på Zansibar i Tanzania. Derfra reiste han sammen med Kari på ferie til Kenya. Aril kom aldri tilbake til Norge. Likefør hjemreise døde han i Mombasa, 6. september 2008, drøye to måneder før fylte 70 år.

I årene etter dette har Rune Edvardsen ført det omfattende misjonsarbeidet fra Sarons Dal videre, sammen med gode medarbeidere og støttepartnere. Rune holder årlig 3-5 evangeliske kampanjer i afrikanske og asiatiske land, og når titalls tusen med evangeliet. I tillegg har han startet Dina Stiftelsen, en humanitær organisasjon med hjelpearbeid i Afrika og Asia.

For nedlasting: Høyreklikk på bildet og velg «Vis bilde».

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.