Troens Bevis

Om Troens Bevis

Troens Bevis Verden Evangelisering er en norsk misjonsorganisasjon som ble grunnlagt i 1965, og er en av de største misjonsorganisasjonene i Norge.

Vi arbeider over i 100 land for å fremme evangeliet om Jesus Kristus.

Vårt arbeid finansieres av menigheter, partnere og sponsorer.

Vår visjon:
Vår visjon er å nå alle mennesker med evangeliet om Jesus, slik Bibelen befaler oss å gjøre.

Vår misjon:
Vår oppgave er å drive kristen misjon og evangelisering internasjonalt med hovedvekt på å nå unådde og kirkefremmede med evangeliet om Jesus Kristus, ved å:

  • støtte innfødte evangelister som vil bringe evangeliet til sine egne folkegrupper, nå nye områder med evangeliet, og ved å plante nye menigheter.
  • lede folk til tro på Jesus gjennom Brevkurset «Det Nye Liv»
  • gjøre vei for tradisjonelle arbeid som menighetsplanting og evangelisering.

Troens Bevis er uavhengig, med ingen politiske eller statlige bevisninger.

Bli en partner → ELLER mer info

 

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.