Troens Bevis

Siste nytt

Kjell Magne Bondevik til Sommerstevnet

Statsminister Kjell Magne Bondevik har takket ja til å tale på åpningsmøtet under årets sommerstevnet. Stevnet arrangeres i år fra 10.- 18. juli.

Av

 De øvrige talerne representerer et bredt spekter fra kristennorge og er i år bl.a. Emanuel Minos, Morgan Kornmo, Åge Åleskjær, Stephan Christiansen, Svein Magne Pedersen og Aril Edvardsen.

 Som i fjor blir det lagt stor vekt på tilbud til hele familien, og barn og ungdom har sitt eget opplegg hele uken.

 Det store skandinaviske sommerstevnet feirer i år 40-års jubileum og er fremdeles et av Norges mest unike stevner, da det har lykkes helt fra starten av å favne alle kirkesamfunn. Målet er å bringe enhet blant kristenfolket og inspirere til verdens vid misjon.

 

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.