Troens Bevis

Nyheter

Nyheter
28. mars 2017 Under Miracle Channel
Nadia fra Iran, Akbar fra Afghanistan og Sjeik Hasan fra Afrikas horn er tre muslimer som har kommet til tro på Jesus…
21. mars 2017 Under Evangelister
Her kan du lese hvordan en skolejente i Thailand, en musikkelev i Vietnam og menigheter i Nepal får kunnskap som for dem…
16. mars 2017 Under Miracle Channel
På tross av nedslående omstendigheter i Sudan, våget denne kvinnen allikevel å ha tro for det største ønsket i hennes liv, et…
14. mars 2017 Under Norge
- Vi sliter med vår troverdighet dersom vi er etterfølgere av Jesus Kristus uten å være motivert av solidaritet med mennesker i…
09. mars 2017 Under Kampanjer
Yargatenga med sine 6000 innbyggere er kanskje en av de minste byene Troens Bevis noen gang har hatt kampanje i. Aldri før…

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.