Troens Bevis

Nyheter

Nyheter
05. februar 2004 Under Miracle Channel
Siden midten av september 2003, har det vært mulig for TV-seere å gi respons på SMS. Innen utgangen av året hadde 341…
05. februar 2004 Under Miracle Channel
2003 er blitt et nytt rekordår for satellittsendingene fra Sarons Dal. Responsen på sendingene er blitt nøye fulgt opp gjennom hele året…
Side 66 av 66

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.