Troens Bevis

Nyheter

10 år siden Aril Edvardsen døde

I dag er det 10 år siden Aril Edvardsen døde. Han døde i Afrika ”med skoa på” etter en endt kampanje.

Av

 

På baksiden av boken jeg var hovedredaktør av om: ”Aril Edvardsen – Guds løve – Verdensevangelist og Brobygger”, skrev disse:

”Det handler ikke om hvem du er eller hva du er i livet. Det handler om hva du gjør i livet. Aril gjorde det på sin måte mer enn de fleste av oss. Aril Edvardsen var et medmenneske framfor andre.” Stortingspresident Thorbjørn Jagland.

”For meg var Aril Edvardsen den største lavkirkelige leder i sin generasjon. Jeg beundrer ham fordi han gjennom sine ord og sitt virke gjorde Jesus stor.” Statsråd Erik Solheim.

Vi savner Aril og takker Gud for hans unike kall og tjeneste!

Troens Bevis Verdens Evangelisering går videre og arbeidet blomstrer. I dag takker vi Gud særlig for Kari, Sølvi og Rune Edvardsen!

Misjonen er Guds hjertesak! Han som elsker alle mennesker!

I dag vil jeg hedre Aril Edvardsens minne!

Sten Sørensen, styreleder

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.