Troens Bevis

Nyheter

Folkemøte med Rune Edvardsen i Bergen

- Det er det samme om en taler til 50 000 eller 25 mennesker. Det handler om å gi noe til dem som er til stede, forteller Rune Edvardsen som de siste årene har talt til ca halvannen million mennesker på kampanjer i Afrika og Asia.

Av

 Nå ønsker han å reise enda mer i Norge og formidle historier og dele erfaringer med vanlige mennesker, uansett bakgrunn og tro. Lørdag 1. november kl 1900 står Forum i Bergen for tur.

Sammen med bandet som han spiller med rundt i verden vil han gjennom sin musikk og fortellinger utfordre folk til å ta valg for sine egne liv. På folkemøtet vil også tildligere proffbokser Steffen Tangstad og Thure Eriksen som er leder for TX Vikings delta. Les mer om dem her: http://txvikings.com/

Utfordrer til verdensvid evangelisering
Det blir også arrangert møte i Forum søndag kl 1100, og i Betania Lervåg  ved Mongstad i Nordhordaland kl 1700 der flere menigheter i området står bak arrangementene. Rune Edvardsen vil som leder av Troens Bevis gjerne knytte nærmere kontakt med kirker og menigheter i Norge.  - Jesu befaling om å gjøre alle folkeslag til disipler står fast, men fremdeles er det ca 2,5 milliarder mennesker som ikke har hørt de gode nyhetene om den oppstandne Jesus. Jeg vil være med å utfordre og inspirere til en enda sterkere innsats for verdensvid evangelisering, å nå de unådde med evangeliet. Nå håper Edvardsen alle som er interessert i misjon finner veien til disse møtene. - Jo flere som engasjerer seg, jo flere kan vi redde for himmelen, avslutter Edvardsen.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.