Troens Bevis

Nyheter

Jesustroende fikk rom i Bethlehem

Palestineren Nihad Salman og den nye ”Jesus-forsamlingen” i Betlehem fikk støtte fra Troens Bevis for å skaffe seg sitt eget ”rom” i byen. Det var i 2002 denne stadig voksende forsamlingen mottok beløpet fra Troens Bevis som gjorde det mulig for dem å overta et kinolokale i Betlehem.

Av

 

Ifølge Nihad og hans kone Selwa lider mange i Betlehem av depresjon og håpløshet. Selwa bruker flere timer hver dag på sjelesorg. Mange kvinner både fra deres egen forsamling og nabolaget ringer henne for trøst og oppmuntring. Med hyppige militære sammenstøt og portforbud har et økende behov for åndelig veiledning manifestert seg i byen. Ifølge ekteparet er det mange som aldri før viste interesse for Gud som nå kommer til tro. Flere kan også fortelle om Guds omsorg og svar på bønn midt i krisetidene. Nå i julen var Nihad med på å dele ut 570 kurver med mat, og over 1000 mennesker deltok på julegudstjeneste. Bare de siste to årene har Nihad og sosialarbeideren han samarbeider med delt ut mat til over 3000 familier. - Behovene er mange og veldig forskjellige, men vi takker Gud for at mange får erfare Hans kjærlighet og omsorg, forteller han.

 

I dag bor det først og fremst palestinere i Jesu fødeby. Byen er preget av urolige tider og behovene øker ettersom konflikten mellom Israel og palestinerne vedvarer. De troende palestinerne har det spesielt vanskelig, og føler de kommer mellom ”barken og veden”. Denne gruppen blir gjerne glemt av den øvrige verden og sliter for aksept blant palestinere generelt. Det er derfor oppsiktsvekkende at nettopp disse menneskene er i stand til å tilby hjelp og trøst til byens innbyggere.

 

I hele regionen opplever de Jesustroende forsamlingene stor pågang og vekst.

 

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.