Troens Bevis

Innfødte Evangelister

Evangelister

Send ut en innfødt evangelist som tar evangeliet til nye områder. Din støtte fører hvert år til at nye mennesker kommer i kontakt med Jesus Kristus.

Troens Bevis støtter til enhver tid mange lokale arbeidere i flere ulike land. Disse tar evangeliet til sine egne folkegrupper, når ut til nye områder og planter stadig nye menigheter. Hvor mange innfødte evangelister vi kan hjelpe, avhenger hele tiden av hvor mange partnere vi har.

BLI STØTTEPARTNER

Slik arbeider evangelistene


Før evangelistene får støtte i et land, er det viktig for Troens Bevis å etablere et godt nettverk med lokale ledere og menigheter i landet. Det velges ut en eller flere hovedkontakter i landet som har ansvar for å trene, sende ut og følge opp sine innfødte evangelister. Hovedkontaktene kaller vi for feltledere.

De innfødte evangelistene sprer evangeliet gjennom:

• Menighetsplanting
• Personlig evangelisering
• Friluftsmøter og kampanjer
• Barne- og ungdomsarbeid
• Menighetsmøter
• Skolebesøk, fengselsarbeid og husbesøk
• Brevkurs

Til noen land sendes det et norsk team for å arrangere evangeliske møtekampanjer, pastor- og lederseminarer og fredskonferanser for å skape fred mellom ulike religioner og folkegrupper. Dette gjøres i samarbeid med lokale ledere og menigheter. Noen steder er kampanjene et avgjørende redskap som rydder vei for mer tradisjonelt arbeid som menighetsplanting og evangelisering.

Troens Bevis sitt brevkurs «Det Nye Liv» brukes aktivt i oppfølgingsarbeidet. Kurset er et bibelsk selvstudium som gir grunnleggende undervisning i troen på Jesus. Under de evangeliske kampanjene blir kurset delt ut til alle frelsessøkende. De innfødte evangelistene bruker også kurset som redskap til å nå mennesker i deres nærområder.

I noen land opprettes det egne oppfølgingskontorer for evangeliseringsarbeidet.

Hvordan brukes bidraget?


bidragetGjennom din støtte får evangelisten, familien og lokalsamfunnet nye muligheter. Evangelisten og familien får en grunnleggende støtte, slik at evangelisten kan bruke tiden til å bringe de gode nyhetene til lokalsamfunnet. Mennesker i lokalsamfunnet får på sin side — kanskje for første gang – muligheten til å ta imot evig liv!

Støtten evangelisten får dekker de mest grunnleggende levekostnadene, og derfor varierer også størrelsen på beløpet Troens Bevis støtter med fra land til land. Pengene du gir sendes til våre håndplukkede feltledere i landene vi arbeider i. I noen land har vi flere feltledere. Disse fordeler støtten til den enkelte evangelist. Det er feltlederen som er ansvarlig for arbeidet på sitt misjonsfelt i landet. Ved å hele tiden holde tett kontakt med og følge opp feltlederne, sikrer vi at evangelistene blir fulgt opp og får den pengestøtten de skal ha.

Evangelisten er pliktig til å rapportere til sin feltleder, som på sin side sender disse rapportene videre til Troens Bevis.

Evangelisten bruker støtten til å sørge for seg og sin familie, mens han eller hun sprer evangeliet og vinner mennesker. De bruker gjerne også pengene på transport, kjøpe bibler og kristen litteratur eller på å holde kristne arrangement i området. De fleste evangelistene ønsker seg en sykkel, men har ofte ikke råd til det. Behovene er altså større enn det beløpet evangelisten får i støtte, derfor er det viktig at menigheten til evangelisten blir lært opp til å gi. Hensikten er at støtten skal være en hjelp i en startfase. Når menigheten er selvfinansiert, kan støtten gå videre til en annen evangelist, eller evangelisten kan selv gå videre til et nytt misjonsfelt.

Menighetsplanting


menighetsplanting

Evangelisten som støttes og menighetene som startes, ledes av et nasjonalt lederskap. De læres opp til å nå ut til nye mennesker og til å plante nye menigheter. Noen er små husmenigheter, mens andre har vokst til store menigheter eller ekspandert til flere.

Målet for menighetene som startes, er at de skal bli økonomisk selvstendige. Vi sier derfor at menighetene skal bli selvstendige, selvunderholdte og selvformerende.

I noen land er evangelisering forbudt. I disse områdene står evangelistene i fare for å bli fengslet eller å miste sine liv på grunn av evangeliseringsarbeidet.

Hvorfor satse på innfødte evangelister?


• De kjenner språket og kulturen i sitt eget land, og slipper kulturelle motsetninger.
• De kan operere i områder som er stengt for utenlandske evangelister.
• Svært lave kostnader.

Hvordan støtter jeg?

Som partner kan du velge mellom å opprette avtalegiro eller få tilsendt giroer i posten. Du bestemmer selv hvor mye du vil støtte evangelisten med.

Når du har opprettet en avtale vil du motta en presentasjon av feltlederen for evangelisten du støtter, og jevnlige rapporter fra arbeidet.

STØTT NÅ

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.