Troens Bevis

Siste nytt
20. juli 2016 Under Planetene

Med rundt 1000 barn på Planetene og anslagsvis 7-8000 besøkende i løpet av uken, var Sommerstevnet i Sarons Dal en ubetinget fest og inspirasjon for deltagerne.

17. juli 2016 Under Sommerstevnet

Vekkelsesteltet som ble brukt som musikk-kafè under Stevnet, fortsetter med kveldsmøter fra mandag i Sarons Dal.

17. juli 2016 Under Sommerstevnet

Evangeliet er det beste påfyll i ekteskapet, sa Stina og Kai Johansen under ekteskapsseminaret torsdag formiddag under Stevnet.

16. juli 2016 Under Sommerstevnet

Troens Bevis partner Sissel Fossdal (74) har levd et innholdsrikt liv. Født under krigen til en norsk mor og tysk far, var de første årene en kamp. Men allerede da hadde Gud sin hånd over dem.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3080 30 43007

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.