Troens Bevis

Siste nytt
24. mai 2016 Under Kampanjer

Sommerstevnet i Sarons Dal er et fundament vi bygger vår organisasjon ut fra. Til dette trenger vi frivillige som ønsker å trå til med en innsats, og som blir en del av et større oppdrag.

21. mai 2016 Under Sommerstevnet

Egil Svartdahl er blitt fast inventar under Sommerstevnet. Her sier han hva Troens Bevis betyr for ham, og hva han ønsker å formidle under Sommerstevnet.

19. mai 2016 Under Sommerstevnet

Evangeliet om Jesus er det viktigste som finnes, sier biskop Halvor Nordhaug. Han skal tale under det felleskirkelige nattverdsmøtet i Sarons Dal.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3080 30 43007

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.